Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Familiegraf (hoeveel mensen mogen er in begraven worden?)


11 juli 2005

Vraag nummer: 3897  (oude nummer: 6195)

Hoeveel mensen, mogen er in een standaardgraf, begraven worden? Wat zijn de criteria voor bv een familiegraf?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In het Besluit op de lijkbezorging staat dat maximaal 3 kisten boven elkaar in een graf mogen, waarbij een gewoon zandgraf is bedoeld. En tussen die kisten moet een afstand worden aangehouden. In vaktermen heet dat 3-diep.
Dit kan echter per begraafplaats verschillen. Op veel begraafplaatsen worden graven slechts 2 diep uitgegeven, vanwege de grondwaterstand. Men moet voldoende afstand tot het grondwaterpeil aanhouden.
Op sommige begraafplaatsen worden graven alleen 1-diep uitgegeven, meestal vanwege een hoge grondwaterstand en anders vanuit een bepaalde traditie. Een echtpaar krijgt dan een familiegraf, doordat men 2 plaatsen naast elkaar uitgeeft. Met een monument in het midden.

Of het gaat om een algemeen graf of eigen familiegraf, maakt voor het aantal in een graf te begraven personen niet uit. De grondwaterstand bepaalt meestal de diepte en de ruimte voor het aantal kisten.
In een algemeen graf beslist de houder van de begraafplaats wie in dat graf begraven worden; bij een familiegraf beslist de rechthebbende op wiens naam het graf staat, wie er begraven wordt.

Het is ook mogelijk om een graf (veel) groter te maken dan voor 2 of 3 personen, door er een grafkelder van de maken. In een grafkelder kan men dieper gaan dan 3, mits de kelder waterdicht is. In theorie kan men oneindig diep gaan. Ook kan men een keldergraf veel breder maken dan een standaardgraf. Zodat er ruimte komt voor 3 of 4 diep; maar door ook in de breedte te gaan wordt het een graf voor 8 of 12 of 16 personen. Dat kan. Alleen kan dat meestal niet op een gewone begraafplaats, omdat men daar niet op afwijkende grafmaten is ingesteld. Voor een kelder is in de lengte en de breedte meestal meer ruimte nodig.

Standaard is dus 2 of 3 diep. Met behulp van kelders is - op een beperkt aantal begraafplaatsen - echter elke maat graf te maken.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE