Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Familiegraf 3 of 4 personen


17 januari 2010

Vraag nummer: 7252  (oude nummer: 14836)

Wij hebben een Eeuwigdurend familigraf op Zorgvlied te Amsterdam waarvan ik niet beter weet dan dit een graf is voor 4 personen. (omdat mijn moeder mij dit altijd heeft verteld en er ook altijd op gewezen hebt, dat dit nog een oud graf is van 4 lagen diep).

In 1967 heeft mijn moeder dit graf gekocht van iemand waarvan haar man in een urn in dit graf was bijgezet (deze familie had dit graf vanaf 1950).

Mijn moeder heeft dit graf gekocht om zo mn vader en broer te kunnen herbegraven in dit graf (zij lagen eerst in een algemeen graf op de zelfde begraafplaats). Bij deze herbegraving zijn wij (ik en mn moeder) toendertijd bijgeweest.

Vervolgens is mn moeder in 1982 overleden en in dit familiegraf begraven.
Omdat mn vader en broer inmiddels langer dan 10 jaar in dit graf lagen heb ik ze laten schudden zodat er, indien nodig,
nog 3 personen bij begraven konden/kunnen worden (hiervan heb ik nog de rekening/faktuur).

Na haar overlijden heb ik de akte van het familiegraf op mn naam laten zetten (1982).

Nu is mijn man pas overleden en kreeg ik van de begrafenisondernemer te horen dat het graf vol was en dat hij er niet meer bijgezet kon worden!!
Dit verbaaste mij omdat ik niet beter wist dan dat dit familiegraf voor 4 personen zou zijn en wat mij het meest verbaaste is dat, stel dat dit een graf voor 3 personen zou zijn geweest,dat dit graf nu vol was, terwijl mn vader en broer op de onderste laag liggen (incl. de urn van de vorige eigenaar) en mn moeder inmiddels langer dan 10 jaar in het graf ligt(en geschud kan worden).

De betreffende begraafplaats maakte ook nog grove fouten doordat hun adminstratie niet juist is want zo zou mn moeder volgens hun gecremeerd zijn geweest en mn vader en broer nooit geschud en die urn van de vorige eigenaar zou als 1 plaats worden gerekend. (dat je dit te horen moet krijgen terwijl je bezig bent om de begrafenis van je man te regelen).

Ik ben zelf toendertijd persoonlijk bij het schudden geweest en de herbegravening hiervan en bij de begrafenis van mijn moeder!!

Tevens is mn zoon voor dat mn man zou worden begraven naar de begraafplaats geweest om te kijken of ze het
graf al hadden geopend (om de na te gaan hoe diep het zou zijn). Hij was daar net toen ze hiermee wilden beginnen.

Mijn zoon is er toen bijgebleven om te kijken of ze mn moeder gingen schudden en om informatie te krijgen over hoe diep ze zouden/moesten graven tot de onderste laag en of dit graf last had van de grondwaterstijgingen. Het graf had geen last van de grondwaterstijging (het is een droog graf) volgens de grafdelvers, en mn moeder hebben ze geschud en bij de onderste laag (waar de Urn van de vorige eigenaar en de restanten van mn vader en broer lagen) gevoegd.

Nu is mijn vraag eigenlijk kan ik ergens nagaan of dit graf nog een "oud graf" is van 4 lagen diep (zoals mij bekend is)
of dat het door Zorgvlied gewijzigd is in een 3 lagen diep graf omdat het sinds 1991 wettelijk niet meer is toegestaan om meer dan 3 lagen diep te graven en dat de dikte van de vereiste zandlaag tussen de verschillende kisten verhoogd is en dat de grondwaterhuishouding door de veranderde bodemgesteldheid op Zorgvlied in toenemende mate een probleem is geworden(zoals vermeld in het bulletin van Zorgvlied van mei 2007, Ik heb zelf nooit persoonlijk een schrijven hierover gehad!). Ze hebben het telefonisch gehad over dat het om technische redenen (stijging grondwater) dat niet mogelijk is om dieper te graven dan 3 personen/kisten diep? en stel dat het klopt dat het toch een 4 persoons graf is wat kan/moet ik hier tegen doen om in de toekomst
problemen te voorkomen?

Bijvoorbaat dank,

vr.gr. mevr.B.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U schrijft dat u in 1982 de grafakte op uw naam hebt laten zetten. Dan kunt u toch in de akte nalezen voor hoeveel personen het graf bestemd is?

Een begraafplaats kan een graf voor 4 personen niet eenzijdig veranderen in een graf voor 3 personen. Weliswaar staat in de regelgeving (artikel 5 van het Besluit op de lijkbezorging om precies te zijn) dat ten hoogste 3 overledenen boven elkaar mogen worden begraven, maar dit geldt voor nieuwe situaties. Van bestaande graven die dieper zijn, worden de rechten gerespecteerd. Een graf voor 4 personen blijft dus een graf voor 4 personen. Dat hebben o.a. het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als uitleg van deze bepaling afgesproken (nadat ik het probleem destijds aan hen had voorgelegd; toevallig ook aan de hand van een vergelijkbaar geval op een andere Amsterdamse begraafplaats).
Een en ander is na te lezen in mijn boek 'Begraving' (uitg. SDU 2007) en het Thematisch handboek lijkbezorging (uitg. SDU losbladig); uitgaven die men bij Zorgvlied waarschijnlijk wel voorhanden heeft.
De bestaande rechten moeten ook worden gerespecteerd als er wellicht een probleem met grondwater zou zijn. Maar dat probleem speelt bij uw graf niet, is eerder vastgesteld.

Ik adviseer u om een brief te schrijven aan de administratie van Zorgvlied en het recht op 4 plaatsen in het graf te claimen. U kunt eventueel een fotokopie van uw vraag en mijn antwoord meesturen. Zorgvlied weet dan dat zij eventueel nog met het ministerie en het VNG kan overleggen.
Indien men de claim afwijst, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE