Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Failliissement rechthebbende en onderhoudsrechten


26 oktober 2010

Vraag nummer: 7718  (oude nummer: 16121)

We hebben een rechthebbende die een eenmanszaak had en faillliet is gegaan. We gaan nu een onderhoudsrun draaien en kunnen deze vordering dus niet innen.
Is hier een regeling voor? Of een potje bij de gemeente? Moet je zo iemand een afstandsverklaring sturen? Hoe doe je dit bij een recent graf? Of kun je als gemeente zeggen om 1 of meerdere jaren geen onderhoud in rekening te brengen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Natuurlijk is hier wel een regeling voor. Want ik heb uw gemeente in 2002-2004 bijgestaan bij het opstellen van nieuwe verordeningen...

Artikel 8 van uw 'Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen' zegt: 'Bij de invordering van de graf- en begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.'

En artikel 21 van uw beheersverordening bevat een bepaling die ik uw gemeente destijds zelf heb geadviseerd:
1. (...)
2. Het college kan de grafrechten vervallen verklaren:
a. indien de betaling van het gebruiksrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied;
b. indien de rechthebbende of gebruiker - ondanks een aanmaning - in verzuim blijft een op grond van deze verordening op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt;
c. (...).

Het is jammer voor betrokkene, maar u kunt dus geen kosten voor een of meerdere jaren kwijt schelden.
Uw college kan dus besluiten om de rechten op het graf vervallen te verklaren. Bij een recent graf betekent het dat het graf blijft liggen tot de grafrusttermijn van 10 jaar verstreken zijn, maar dat het grafmonument al wel eerder verwijderd kan worden.
Soms is er echter toch met iemand die failliet is gegaan een betalingsafspraak te maken. U hoeft de rechten niet vervallen te verklaren; het kan (als drukmiddel of als u ziet dat het toch nooit meer goed komt).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >