Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Extra kosten voor uitgifte graf (ruimen van puin)


11 september 2007

Vraag nummer: 4960  (oude nummer: 9700)

mr. vd Putten,
De begraafplaatshouder is m.i. verplicht om een voor herbegraving beschikbaar graf op zijn kosten vrij te maken van onregelmatigheden , lees in dit geval funderingsresten. Hoe om te gaan met het volgende voorval.
Op ons kerkhof staat midden in een gebied waarin al jaren geen begravingen meer hebben plaatsgevonden en waar alleen bovengronds is geruimd, een graf van een echtpaar. Op de grafkaart staat een opmerking van de zoon waarin hij de wens uit, om t.z.t. bij zijn ouders te worden begraven (kosten maken niet uit). Nergens uit blijkt dat de stichting kerkhof deze wens heeft toegezegd. Betreffende brief is 5 jaar oud zijnde even oud als de laatste bijbegraving. Het graf is vol en de grafrust van 10 jaar is momenteel nog niet verlopen. De zoon overlijdt en de familie is overtuigd dat nu alles is geregeld. Inzake hebben wij als volgt gehandeld:
- graf is vol
- grafrust is nog niet voorbij dus graf moet onaangeroerd blijven.
- bijplaatsen urn was geen optie
- eerdere toezeggingen zijn niet schriftelijk gedaan.
(indien dat wel zo zou zijn geldt ons inziens ook de termijn van grafrust en kan aan de wens niet worden voldaan)
Ondanks dat wij voldoende vrije plaatsen op andere plekken hebben, was toevallig naast het ouders graf een vrije plaats waar gezien de ouderdom geen stoffelijke resten meer konden worden verwacht. Alleen was de aanwezigheid van een onbekende hoeveelheid puin bekend.
Wij hebben de familie medegedeeld dat wij in het betreffende gebied voorlopig niet meer wilden begraven zodat wij op termijn een ruimte vrij zouden krijgen voor sanering en andere opzet.
Ondanks dat hebben wij hiervan afgeweken en toch de begraving doen plaatsvinden met de mededeling dat er extra kosten zouden zijn voor het ruimen van het puin.
( dit is niet schriftelijk gebeurd gezien het feit dat e.e.a. zich 1 dag voor de begrafenis heeft afgespeeld ).
Wie moet juridisch de kosten voor het verwijderen van het puin betalen (150 euro)?

m.vr.gr. F. de Bock

Antwoord:

Geachte heer,

Het was helemaal correct dat u geen begraving in het betreffende graf van de ouders toestond, omdat het vol was en schudden binnen 10 jaar niet mogelijk was. Ook wanneer wel zou zijn toegezegd dat de zoon daar begraven zou kunnen worden, zou het binnen 10 jaar na de laatste begraving niet uitvoerbaar zijn. Waarschijnlijk was het overlijden van de zoon zo kort na een ouder ook niet te verwachten.

Normaal is een begraafplaatshouder verantwoordelijk voor het ruimen van een graf en voor het verwijderen van bijvoorbeeld een fundering of puin, áls de begraafplaats zelf die plek voor uitgifte van een graf aanwijst. Maar in dit geval is het anders. U zou normaal gesproken dat graf niet uitgegeven hebben, vanwege de aanwezigheid van puin. Nu de familie voor het naastliggende graf koos, omdat dit binnen de wettelijke (on)mogelijkheden zo veel mogelijk tegemoet kwam aan de wens van de overledene, en nu de familie bekend was met extra kosten, is men ook verplicht om die kosten te voldoen. Dat er geen brief over bestaat is jammer voor de bewijslast, maar ook een mondelinge overeenkomst is ook gewoon geldig.

Ik ben van mening dat in deze situatie de extra kosten voor het gereed maken van dit graf geheel voor rekening van de rechthebbende of opdrachtgever van de begrafenis komt. Die heeft er mee ingestemd, toen dat daags voor de begrafenis bekend is gemaakt. Juridisch is het een heel eenvoudige zaak: dan is men er ook aan gehouden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

PS Ik raad iedereen af om klant te worden bij KPN. Ik verhuis volgende week van Wassenaar naar Velp en heb een maand geleden de verhuizing bij KPN geregeld en nieuwe telefoon- en faxnummers toegewezen gekregen. Plotseling blijkt er door KPN een fout te zijn gemaakt, zijn de toegewezen nummers vervallen en vindt er geen verhuizing/aansluiting op de afgesproken datum plaats. En dat terwijl de afgelopen maand aan relaties ruim 2000 adreswijzigingen met de nieuwe telefoon- en faxnummers verzonden zijn, nieuw foldermateriaal met die nummers is ontworpen, briefpapier etc etc.
Wij hebben volgende week geen telefoon, geen fax en er is geen internetverbinding en geen e-mailverkeer mogelijk.
KPN is en blijft weigerachtig om het probleem op te lossen.
U bent gewaarschuwd.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE