Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Executeur testamentair koopt dubbelgraf zonder toestemming erven


10 augustus 2005

Vraag nummer: 3944  (oude nummer: 6329)

In april 2003 is mijn vader gestorven. Hij heeft zijn toenmalige partner aangewezen als executeur testamentair. Zij heeft zonder de toestemming van mijn zus en mij een dubbelgraf gekocht, zodat zij t.z.t. daar ook begraven kan worden. Wij waren op dat moment niet in staat daartegen te protesteren. Bovendien pleegt ze grafschennis door consequent onze bloemen en overige zaken van het graf te verwijderen. Zijn er mogelijkheden om alsnog te voorkomen dat zij daar ook begraven wordt? Kan de door haar gesloten overeenkomst alsnog ontbonden worden of ongeldig worden verklaard?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De voormalige partner van uw vader is inderdaad bevoegd om een dubbel graf te kopen en ze mag daar ook begraven worden. Zij heeft daar geen toestemming van u en uw zus voor nodig. Zowel niet in uw hoedanigheid als kind van de overledene, als in uw hoedanigheid van erfgenaam. Ten aanzien van dit soort handelingen, die gewoonlijk als normaal en redelijk worden beschouwd, heeft de executeur een zeer grote handelingsvrijheid. Daarom is de executeur juist executeur: dat maakt actie mogelijk zonder eerst alles in detail te moeten overleggen of onderhandelen.
Alleen als uw vader bij testament uitdrukkelijk, in op geen enkele andere wijze uit te leggen bewoordingen, heeft bepaald dat hij alleen in zijn graf wenst te liggen, had u een handvat om hier tegen actie te ondernemen.

De door de voormalige partner gesloten overeenkomst kan alleen door de rechter worden ontbonden. Maar uitsluitend wanneer uw vader een zeer strikte bepaling hierover in zijn testament zou hebben staan. Als dat niet het geval is, is er geen mogelijkheid om hier iets aan te veranderen.

Het wegnemen van bloemen en overige losse zaken van een graf is geen grafschennis. De rechthebbende (persoon op wiens naam het graf staat) mag beslissen wat hij of zij op het graf toestaat. Dus in dit geval de partner van uw vader.
Er zijn wel eens rechtszaken over voorwerpen en bloemen op een graf geweest; de rechter heeft alleen onder voorwaarden het leggen van bloemen toegestaan.

Ik proef in uw vraagstelling dat de relatie met de partner van uw vader niet optimaal is. U zult er ook best wel redenen voor hebben, maar een feit blijft dat uw vader de regeling en beslissing rond de begrafenis en het graf aan zijn partner heeft toevertrouwd. Ik denk dat er geen andere mogelijkheid is dan om dit gegeven te accepteren.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE