Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Enkeldiep graf (en bij begraven)


28 december 2002

Vraag nummer: 1897  (oude nummer: 2272)

Sat, 28 Dec 2002 01:04

Echtgenoot ligt begraven in een enkeldiep graf. Mag de echtgenote na een grafrust van meer dan 10 jaar hierbij in hetzelfde graf begraven worden.
Zo ja, kan juridisch gezien, een huishoudelijk reglement van een parochie hieraan de medewerking weigeren.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, de echtgenote mag na een grafrust van 10 jaar waarschijnlijk niet in datzelfde graf begraven worden.

Ik neem aan dat het om een eigen graf voor minstens 20 jaar gaat. Als het om een algemeen graf (meestal voor 10 jaar) gaat, is de vraag niet aan de orde.

Er kan in een enkel diep graf niet opnieuw begraven worden, zonder dat het graf geschud wordt. Schudden is ruimen en houdt in, dat de botresten van een begraven persoon dieper in hetzelfde graf herbegraven worden, zodat er boven weer ruimte is voor een nieuwe kist.
Volgens de wet beslist de houder/eigenaar van een begaafplaats of er geruimd wordt of niet.
Er zijn wel begraafplaatsen die in hun beheersverordening of beheersreglement de mogelijkheid geven aan de rechthebbende op een eigen graf, om het graf te laten schudden. Dan zou kunnen, wat u vraagt. Het overgrote deel van de begraafplaatsen biedt deze mogelijkheid niet. En waar het wel geboden wordt, is het meestal bij graven die dubbeldiep of die 3 diep zijn. Dat heeft te maken met de grondwaterstand. Bij graven die 1 diep zijn, is de grondwaterstand meestal hoger. En daarmee is het schudden 'technisch' ook onwenselijk(er).

Het reglement (beheersreglement, geen huishuidelijk reglement) van de begraafplaats van een parochie zal schudden niet uitdrukkelijk verbieden. Als er níet staat dat het wél mag, is het op grond van de wet al zo, dat de parochie het niet toe hoeft te staan. En bij graven die 1 diep zijn is het vaak vanwege een hogere grondwaterstand ongewenst.

mr W.G.H.M. van der Putten

28 december 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >