Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eisen stellen aan opnieuw op naam stellen graf


10 augustus 2010

Vraag nummer: 7664  (oude nummer: 15964)

In onze verordening staat dat na het overlijden van de rechthebbende de grafrechten binnen 1 jaar op naam gesteld moeten worden.
Als de rechthebbende al langere tijd overleden is, mag ik dan als beheerder de eis stellen dat een belanghebbende rechthebbende kan worden met de eis dat ze het monument op het graf opknappen? Mvg R.Lagraauw

Antwoord:

Geachte heer,

Men kan aan het op naam stellen van een graf geen bijzondere voorwaarden verbinden. Ook niet als gebruik wordt gemaakt vande coulance-regeling in artikel 15, lid 4, van uw beheersverordening uit 1994.

Men kan nieuwe rechthebbenden wel houden aan bepaalde voorwaarden: artikel 21 van uw beheersverordening regelt in lid 1: 'De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.' Als het monument sterk verwaarloosd is, kunt u een beroep doen op deze bepaling.

In uw vraag zit een beetje de gedachte 'De rechthebbende moet het graf opknappen, anders krijgt hij het grafrecht niet'. Dat doet me denken aan een geluid dat ik wel eens hoor van beheerders van met name kerkelijke begraafplaatsen: 'Men moet eerst betalen, anders krijgt men het graf of de grafbrief niet'. Maar er zit een juridisch probleem in deze gedachtegang. Als iemand het grafrecht niet krijgt of heeft, is er geen verplichting om te betalen. En in uw situatie is het zo dat als iemand het grafrecht niet krijgt of heeft, er geen verplichting is om het graf op te knappen.

Je moet dus altijd eerst iemand rechthebbende maken! En vervolgens kun je iemand aan de verplichting houden. Andersom, zonder grafrecht, is er geen verplichting.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE