Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eindhoven grafrecht verlengen


13 maart 2006

Vraag nummer: 4335  (oude nummer: 7659)

Geachte, Op 13 dec.2005 heb ik de gem.in Eindhoven aangeschreven m.b.t. het gafrecht van mijn overleden moeder. I.p.v. 20 jaar wil ik de rechten voor 40 jaar. Eind jan. opnieuw aangeschreven i.v.m. nog geen antwoord ontvangen. Tot dusver nog steeds geen antwoord van de Gemeente Ehv (afd Publiekszaken) ontvangen. Zolang ik geen antwoord krijg kan ik verder ook niets doen. Binnen welk termijn moet de gem.Eindhoven reageren en hoe moet ik nu verder.
B.v.d. voor uw antwoord en m.vr.gr.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik zou zeggen: bel ze gewoon even en vraag het. Drie maanden is wel lang, maar voor een drukke gemeentelijke dienst niet uitzonderlijk. Wellicht is er al wel een brief aan u gezonden, maar is de bij de PTT/TNT zoek geraakt. Of is uw brief nooit aangekomen.

Overigens verleent de gemeente Eindhoven geen rechten voor 40 jaar, maar voor 20 jaar. Dat doen trouwens de meeste gemeenten. Men maakt er alleen een uitzondering voor hele dure bijzondere en keldergraven, die worden voor 30 jaar uitgegeven. Maar die zijn ongeveer 20 keer zo duur als een gewoon graf (ongeveer € 10.000,- in plaats van 500,-).
U mag het graf best voor 40 jaar hebben, maar het is wettelijk voorschrift dat u niet 20 of 30 jaar vóóruit een verlenging mag regelen. Het is wettelijk voorschrift dat men pas in het laatste jaar voor afloop van de termijn mag verlengen, dus pas over 19 en over 29 jaar, voor het 21e t/m 30e en 31e t/m 40e jaar.
Dat klinkt gek, maar de wetgever wilde dat de schaarse grafruimte alleen wordt uitgegeven en verlengd als er werkelijk behoefte aan is. Het klinkt erg cru, maar als u over 18 jaar dood zou gaan, zou u vervolgens geen behoefte meer hebben aan verlenging van het graf van uw moeder, want u bent zelf dood. Het is 'n manier om 'efficiënt' met de ruimte om te gaan. En om te voorkomen dat er veel graven op een begraafplaats liggen, waar niemand meer naar omkijkt en die verloederen. Door telkens te moeten verlengen, is het in ieder geval zo dat er een persoon is die bij het graf betrokken is. Daarom houdt men de termijnen kort.

Als u belt en een nietszeggend antwoord zou krijgen en u hebt over een maand nóg geen bericht, dan zou ik als ik u was een brief aan de gemeente algemeen (niet het adres van de begraafplaatsadministratie, maar de bestuursdienst) schrijven met het opschrift 'Bezwaarschrift algemene wet bestuursrecht'. Daarin schrijft u de volgende tekst:
"Bij deze maar ik bezwaar tegen de fictieve weigering om mij een grafrecht op de begraafplaats X te verlenen zoals aangevraagd bij brief van 13 december 2005. Hoogachtend, (uw naam en adres).
Dan volgt meestal wel actie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaar



Nee, ga verder >