Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Einde grafrecht en betalen kosten ruiming graf


8 januari 2007

Vraag nummer: 4584  (oude nummer: 8666)

Het grafrecht van de vader en moeder van mijn vader zijn verlopen. Daar mijn vader nog enig in levende kind (83 jaar) is, is via een nicht van mij (ik ben oudste zoon van mijn vader) het verzoek gedaan, middels een schrijven van het kerkbestuur, om over te gaan tot verlengen van 10 jaar of het ruimen ervan met hieraan gekoppelde kosten. Wat mijn vader betreft kan het graf geruimd worden, echter hij wil deze kosten niet betalen.
Vraag: Is hij dit juridisch verplicht om te doen?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik schat in dat het gaat om een graf op een RK begraafplaats. Sommige RK begraafplaatsen rekenen een bedrag voor het ruimen van het graf, als het niet verlengd wordt. Er zijn in deze rubriek al eens eerder vragen over gesteld.

Of men verplicht is om de kosten voor het ruimen van het graf te voldoen, hangt af van het volgende. Namelijk of dit onderdeel is van de overeenkomst die ten tijde van het uitgeven van het graf met de begraafplaatshouder is gesloten. Men kan niet zomaar kosten voor ruiming rekenen; dat kan alleen als het vooraf bekend was en de rechthebbende op het graf er mee akkoord is gegaan.

Hoe werkt dat dan? Het moeten betalen van kosten voor ruiming moet een voorschrift zijn, dat in het reglement of de grafakte staat. En dan is het noodzakelijk dat het reglement met dat voorschrift al bestond op het moment dat het graf werd uitgegeven en dat men het reglement tijdig heeft overhandigd, namelijk voorafgaand aan de uitgifte van het graf. Als het niet in het reglement stond en het reglement niet tijdig is overgelegd, dat is er geen rechtsgeldige overeenkomst op dit punt en is uw vader tot niets verplicht.

Als het al een wat ouder graf is, bijvoorbeeld uit 1967, dat in 1976 voor 20 jaar is uitgegeven en in 1987 en in 1997 telkens met 10 jaar is verlengd, dan hoeft een dergelijk voroschrift niet van 1967 zijn, maar kan het ook van 1987 of 1997 zijn. Maar dan moet er sprake zijn van een nieuwe grafakte die de verlenging regelt onder de vigeur van het toen geldende reglement, waar uw vader ook voor akkoord voor getekend heeft. Als uw vader nergens voor getekend heeft, is hij ook niet gebonden.
Het is bij een graf hetzelfde als bij elke andere soort overeenkomst: die geldt alleen als beide partijen er voor tekenen, inclusief alle bijkomende voorwaarden.

Zie o.a. vraag 1155 "Rekening voor ruimen graf" in de subrubriek 'Ruimen graf'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE