Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eigendomsrecht koopgraf (hoe lang is het grafrecht geldig?)


4 april 2007

Vraag nummer: 4743  (oude nummer: 9130)

Mijn vader heeft bij de begrafenis van zijn eerste vrouw in 1949 een dubbelgraf gekocht met zegel voor fl. 40,-
In 1953 is hij hertrouwd. In 1983 is hij zelf overleden.
In 1997 is zijn 2e vrouw overleden en is mijn vader een etage dieper komen te liggen. Daarboven rust mijn moeder. Er rusten nu dus 3 personen in dit graf. Dit is in overleg met de eigenaar van het kerkhof gebeurd.
Mijn vraag: Hoelang is het wettelijk grafrecht op een koopgraf geldig. In een naburige gemeente is dit 100 jaar.
bvd voor het antwoord,
a.volmbroek-wevers.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan het u niet zeggen. Het is niet per definitie zo dat een koopgraf 100 jaar geldig is. Er zijn vele vormen van graven met een langdurig recht. Dat verschilt van begraafplaats tot begraafplaats. En op een begraafplaats kan het ook in de tijd verschillen, dat vroeger wel kon wat tegenwoordig niet meer kan, of omgekeerd.

Soms is een grafrecht voor onbepaalde tijd verleend, zo lang de begraafplaats bestaat. Echter, er moet ook jaarlijks onderhoud voor de begraafplaats worden betaald. Als dat onderhoud niet betaald wordt, vervalt het grafrecht. Dat kan bij wijze van spreken al na 3 jaar zijn.
Soms zijn zowel het grafrecht als het onderhoud helemaal afgekocht. Of dat de onderhoudskosten onderdeel waren van de koopprijs. Dan kan een graf eeuwen lang bestaan.
Soms is een graf uitgegeven onder de voorwaarde dat het 50 jaar blijft bestaan na het begraven van de laatste persoon in dat graf.
Soms is een graf uitgegeven onder de conditie dat een bepaalde som gelds gestort is en dat de begraafplaats jaarlijks een klein bedrag van dat kapitaal mag afhalen. Het recht stopt dan als het geldbedrag helemaal verbruikt is. Wanneer dat is, kan niemand tevoren zeggen.

Kortom, er zijn geen vaste regels voor. Het is net wat partijen afspreken op het moment dat het graf gekocht of gehuurd werd. Overigens, men noemde zo'n graf in de wandeling wel een koopgraf, maar er is geen sprake van echte koop, want men kocht de grond natuurlijk niet.
Het is van groot belang dat men duidelijk en volledig op papier zet, wat nu eigenlijk de afspraken waren. Bij de grote en middelgrote begraafplaatsen gebeurde dat gewoonlijk wel, maar bij vooral kleine begraafplaatsen soms niet. En dan komen nu mensen zoals u met vragen. Sinds 1991 staat daarom in de wet dat grafrechten schriftelijk moeten worden gevestigd, zodat een aantal elentaire zaken vast ligt.

Ik kan niet zeggen hoe lang het koopgraf van uw ouders geldis is. Als u zelf geen papieren hebt, vraag dan de houder van de begraafplaats hoe het zit. Als het goed is, heeft hij een kopie van de grafbrief die in 1949 aan uw vader is gegeven. Dat zou het beste zijn, maar misschien te hoog gegrepen. Als er geen grafbrief is, vraagt u dan of hij nog een reglement uit 1949 heeft. En anders of hij op schrift stelt wat volgens hem de situatie is. Dan hebben uw kinderen later mogelijk weer een houvast.

Nog een laatste opmerking. Ik hoor wel eens vaker dat verhalen de ronde doen dat een koopgraf voor 100 jaar is, of dat een 'eeuwig graf' voor 99 jaar is of dat soort dingen. Dat is volstrekte onzin. Nonsens. Flauwekul. Bakerpraatjes. Als een graf is uitgegeven zonder een termijn te noemen, dan is het voor onbepaalde tijd. En onbepaald is onbepaald, geen 100 jaar. Soms valt uit bepaalde regels af te leiden dat een graf blijft bestaan totdat de begraafplaats gesloten wordt. Of totdat de begraafplaats opgeheven wordt. En soms blijft een graf bestaan, althans zou het wettelijk gezien moeten blijven bestaan, óók als de hele begraafplaats er om heen weg is. Er is dus geen vaste regel of termijn van 100 jaar. Soms kunnen graven eeuwen lang bestaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE