Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eigendomsrecht graf blokkeren?


13 september 2005

Vraag nummer: 4017  (oude nummer: 6441)

in 1943 heeft mijn opa 6 graven gekocht(7kinderen)daar is toen gelijk een zoon begraven en ondertussen opa en oma ook . 1990+1992. Nog 3 graven over dus.In 2001hebben de drie kinderen die nog in Nederland wonen schrijven gehad van de gemeente om de graven op hun naam te laten overschrijven, een broer en een zus van mijn moeder hebben te kennen gegeven daar niet begraven te willen worden,en nu zijn 2 van de drie graven overgeschreven op naam van mijn ouders,echter nu eist de man van mijn moeders inmiddels overleden zus bij mijn ouders 1/7 deel op van wat de graven nu inmiddels kosten 1485.70 euro voor deze twee graven omdat zijn kinderen recht zouden hebben op het kindsdeel van hun overleden moeder, en dreigt bij niet betalen van dit "kindsdeel' tot blokkering van het eigendomsrecht van mijn ouders hun graf. Kan ditzomaar ? De andere kinderenj hebben toch afgezien van dit grafrecht?Ben zeer benieuwd naar uw antwoord en wil graag weten of wij verder nog iets moeten ondernemen . mijn ouders zijn hier zeer van overstuur (87+83 jaar) vriendelijke groeten

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Blokkering van het eigendomsrecht op het graf van uw ouders is volstrekt niet mogelijk. Alleen bij rechterlijk vonnis kan het grafrecht worden ontnomen. (Men spreekt juridisch trouwens niet van een eigendomsrecht op een graf, dat is 'leken-taal'. Een graf blijft altijd eigendom van de begraafplaatshouder. Men krijgt het grafrecht, ofwel het recht om in het graf te begraven en begraven te houden.)

U kunt uw ouders absoluut gerust stellen: een blokkade van het graf is juridisch ondenkbaar. Althans, om deze reden. Stel dat iemand uw ouders het graf zou wensen te ontnemen, dan zou dat aan advocatenkosten en griffierecht vele duizenden euro's kosten. En wie gaat er duizenden euro's (zeker) uitgeven om te proberen om 1/7e deel van 1.485,- ofwel ongeveer 212,- (misschien) te kunnen innen. Dat is volslagen lariekoek.

Hoe zit het verder met de eis van het kindsdeel? Dat kan ik niet zeggen omdat ik de omstandigheden niet ken. Maar normaal wordt een boedelbeschrijving gemaakt, waarin de waarde van de gelden en goederen van de overledene wordt berekend. Het is echter maar de vraag of die graven deel uitmaakten van de nalatenschap. Voorts is het de vraag of er wel een waarde aan moet worden toegekend. De rechter heeft al vaker geoordeeld dan aan graven geen waarde in het maatschappelijk verkeer moet worden toegekend. Ofwel een graf is euro 0.- waard.

Uw ouders moeten zich beslist niet ongerust maken. Blokkade van graven is iets wat helemaal niet bestaat en niet kan bestaan. Iemand kan wel via de rechter een poging doen om een vermeende aanspraak op een kindsdeel te innen. Maar als het gaat om ongever 200,- euro is een rechtszaak volstrekte nonsens, want de rechtszaak zal snel een 10-voud kosten.

Uw familie moet zich door zulke onzinnige non-dreigementen niet van de wijs laten brengen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE