Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwige grafrechten gemeente Leeuwarden


10 februari 2012

Vraag nummer: 27449

Kunt u mij informeren wanneer in de gemeente leeuwarden de zgn. eeuwig durende grafrechten zijn afgeschaft.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dat is ons niet bekend. Maar wat bedoelt u met afschaffen? Dat zulke graven niet (meer) worden uitgegeven of dat ze afgelopen zijn?
De gemeente Leeuwarden zal de rechten op graven die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven, zeker respecteren. Mits aan de voorwaarden van de beheersverordeningen en grafaktes is en wordt voldaan. Bij voorbeeld ten aanzien van het tijdig overschijven van de graven na overlijden van de rechthebbende en het voldoende voorzien in onderhoud van het grafmonument.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Bij voorbeeld over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE