Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwigdurende grafkelder en grafrechten


17 februari 2007

Vraag nummer: 4642  (oude nummer: 8879)

Wij hebben een grafkelder voor onbepaalde tijd. De overeenkomst(dateert van 12 oktober 1943) luidt: ... voor het uitsluitend recht om voor onbepaalden tijd, te rekenen vanaf heden te doen begraven in de grafruimte etc.
In 1994 overgeschreven op de erfgenaam. Toen is overschrijvingsrecht betaald.
Na de laatste bijzetting in de grafkelder vraagt de gemeente nu om het betalen van grafrechten (zogenaamd verlengen van de grafrechten). Ons inziens is dit niet terecht
en is zover wij weten nooit eerder gebeurd. Hoe zit dit met grafrechten in het geval van deze grafkelder?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik moet u hetzelfde antwoorden als tientallen anderen met dezelfde vraag (in o.a. de sub-rubrieken 'Eigen en familiegraf' en 'Graf overschrijven'): op deze vraag kan ik zondere nadere gegevens geen antwoord geven.

Er zijn allerlei varianten van het grafrecht voor onbepaalde tijd (bijvoorbeeld het omvat wel of niet de afkoop van een onderhoudverplichting, moet wel of niet elke 10 jaar bevestigd worden, er zijn wel of geen regels of termijnen voor overschrijving, etc.). Of in uw geval het grafrecht voor onbepaalde tijd nog geldt en welke omvang het heeft, kan ik alleen zeggen als ik de oorsponkelijke grafakte en de beheersverordening van de gemeente die gold op het moment van uitgifte van het graf heb gezien. En soms is het nodig ook de verordening lijkbezorgingsrechten die gold op het moment van uitgifte van het graf te bekijken.

U mag mij een kopie van de oorspronkelijke akte en verordening faxen of opsturen. Dan kan ik het binnen enkele minuten (kosteloos) zien en mailen. Zie voor mijn adresgegevens de Adressengids van deze site en dan de catergorie Juridische advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >