Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwigdurend grafrecht (in kerk die gesloopt gaat worden)


17 juli 2009

Vraag nummer: 6717  (oude nummer: 13452)

Een kerk bij mij in de gemeente staat al sinds de jaren 70 leeg. Deze kerk staat op fundamenten van een oudere kerk. Nu gaat de kerk waarschijnlijk gesloopt worden, maar er liggen graven onder uit de 17e eeuw. Hoe zit dat hier met eeuwigdurend grafrecht, mogen deze graven zomaar geruimd worden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is maar de vraag of er eeuwigdurende rechten op die graven rusten. Als er graven in die kerk liggen, is niet zonder meer zeker dat er ooit eeuwigdurende rechten op gerust hebben. Als dat wel het geval is geweest, is het ook de vraag of die rechten nog bestaan. Vaak zijn graven in een kerk in vroeger tijden ook leeg gehaald.

Alleen personen die kunnen aantonen nog rechten op die graven te hebben, kunnen in actie komen om hun rechten zonodig te beschermen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE