Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwigdurend grafrecht 2


17 juli 2009

Vraag nummer: 6718  (oude nummer: 13453)

Beste meneer,

U gaf antwoord: Het is maar de vraag of er eeuwigdurende rechten op die graven rusten. Als er graven in die kerk liggen, is niet zonder meer zeker dat er ooit eeuwigdurende rechten op gerust hebben. Als dat wel het geval is geweest, is het ook de vraag of die rechten nog bestaan.

Hoe kan ik daar het beste achterkomen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uit uw vraag blijkt dat u ze zelf niet hebt. Als anderen ze hebben, is dat iets wat u niet aangaat. U kunt niet opkomen voor de onbekende (graf)rechten van onbekende derden, als u zoiets op het oog had.

Ik zou ook niet weten hoe men er achter kan komen of zulke rechten nog bestaan en zo ja, wie dan rechthebbende is. Alleen de eigenaar van het gebouw en degene die de rechten heeft, weten dat.
Er zijn tijden geweest, zoals de eerste helft van de vorige eeuw, dat grafrechten heel soms ook wel werden geregistreerd bij de Belastingdienst; daar kan men nu bij de Eenheid Registratie en Successie ook nog onderhandse akten en brieven e.d. laten registreren. Maar die gegevens zijn niet openbaar en een oude registratie zegt niets over het huidige recht en over wie thans rechthebbende is.

Ik vermoed echter dat rechten op graven in een kerk al lang geleden zijn vervallen. Ik ken geen enkel kerkgebouw waar nog rechten op 'gewone' vloergraven rusten. Ik ken en vermoed een heel beperkt aantal situaties waar personen of stichtingen nog rechten hebben op een bijzonder (wand)grafmonument in een (voormalige) kerk. Het is daarmee niet uitgesloten dat er elders nog rechten bestaan, maar in ieder geval zullen ze dan heel erg zeldzaam zijn.

Wat mogelijk aan de orde is, is dat een gebouw waar zich nog grafmonumenten bevinden, als Rijks- of gemeentelijk monument zijn aangewezen. Dan genieten zij bescherming op grond van de monumentenstatus. Als het gebouw en/of de grafmonumenten niet beschermd zijn, zijn ze blijkbaar niet bijzonder genoeg. Alles wat het beschermen waard is, is zo onderhand wel in kaart gebracht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >