Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwigdurend graf? Wat is dat?


20 november 2002

Vraag nummer: 1609  (oude nummer: 1974)

Fri Dec 22 16:47:33 2000

Als lid van de Terebinth krijg ik regelmatig vragen over 'eeuwigdurend grafrecht'. Ik heb zelf het idee dat dat 80 jaar grafrust inhoud (tegen betaling). En dat jouw nabestaanden eventueel het grafrecht kunnen verlengen na die tijd (mits de begraafplaats blijft bestaan).

Antwoord:

Geachte heer,

Een eeuwigdurend graf is in de regel een graf dat 'voor onbepaalde tijd' is uitgegeven. Meestal betekent dat zolang als de begraafplaats bestaat.
En er moet worden voldaan aan enkele voorwaarden, als dat het graf altijd op naam staan van een persoon of instelling en dat het goed wordt onderhouden. Dan kan een graf hele hele lange tijd voortbestaan.

Verlenging is niet aan de orde bij een eeuwig graf, wat wat komt er na eeuwig?

Ik hoor ook wel vaker dat mensen denken dat een graf voor onbepaalde tijd voor 80 of 100 jaar is, maar dat is een fabel.

Wél is het zo, dat sommige begraafplaatsen (vroeger en soms nu ook nog) graven ogenschijnlijk voor onbepaalde tijd uitgaven, maar feitelijk niet. Het grafrecht was dan voor onbepaalde tijd, maar men moest/moet daarnaast onderhoudsbijdragen blijven betalen. Feitelijk stopt zo'n grafrecht dan, als men ophoudt de onderhoudsbijdragen te betalen. Dus bepaald geen echt 'eeuwig' graf.

Zie overigens ook de andere vragen en opmerkingen over eeuwige graven in deze rubriek.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 december 2000

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE