Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwigdurend graf Cothen ruimen; mag dat?


10 oktober 2020

Vraag nummer: 61709

Mijn vader in heeft in eind 1983 een eeuwig durende graf gekocht op de begraafplaats van de hervormde gemeente Cothen daar mochten alleen mensen begraven worden die lid waren van die kerk mijn vader was in Cothen geboren gedoopt en heeft belijdenis gedaan dus kwam in aanmerking voor zo'n graf omdat in de plaats waar woonde werden de graven na 25 geruimd en hij wilde niet dat zijn botten op een brandstapel gegooud werden dus hij kreeg de gelegenheid om.zon te kopen b
Mijn vraag dit kan dan toch niet zomaar geruimd worden

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Eeuwigdurende graven bestaan niet in Nederland, althans niet op gemeentelijke en kerkelijke begraafplaatsen (met uitzondering van geheel Joodse en geheel Islamitische begraafplaatsen). Op de begraafplaats van de hervormde gemeente Cothen bestaan die ook niet.
Wat echter waarschijnlijk is, is dat het in Cothen gaat om een 'graf voor onbepaalde tijd'. Zo'n graf is ook voor een heel lange termijn en wordt in de volksmond ook wel als 'eeuwig durend' aangeduid. Dat komt wel vaker voor, met name op protestantse begraafplaatsen of in gemeenten met een overwegend protestantse bevolking. In het zuiden van het land komt het heel weinig voor.

Een 'graf voor onbepaalde tijd' mag inderdaad niet 'zomaar' geruimd worden. Tenzij zich bepaalde feiten of omstandigheden voordoen waardoor dat wel mag. Bijvoorbeeld als geen verplichte onderhoudsrechten worden betaald. Of omdat de rechthebbende overleden is en zich geen nieuwe rechthebbende gemeld heeft. Of omdat het graf sterk verwaarloosd is en het niet wordt opgeknapt. Dat kunnen redenen zijn waardoor het grafrecht kan eindigen en waarom dan het graf geruimd kan worden.

Uw vraag bevat niet de gegevens die nodig zijn om haar beantwoorden. U schrijft dat het 'zomaar' zou gebeuren. Maar dat is niet zo waarschijnlijk. Waarschijnlijk is dat er wel een reden is. Welke reden(en) heeft het bestuur van de begraafplaats in Cothen aangevoerd? Helaas schrijft u dat niet.

Alles begint natuurlijk met de vraag of het grafrecht wel bestaat. Heeft uw vader een bewijs, of hebt u een bewijs dat uw vader een graf gekocht heeft en wat de rechten op dat graf inhielden? En wat staat daar dan in?

Vervolgens is het de vraag waarom men het graf zou willen ruimen. Als u niet schrijft wat de reden is, kan ik daar ook geen advies over geven. Als u de reden niet kent, moet u er de begraafplaatsadministratie naar vragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP voor medewerkers van gemeenten

Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Er zal natuurlijk rekening worden gehouden met de dan actuele adviezen en richtlijnen met betrekking tot COVID-19. Dus alles onder dit voorbehoud.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE