Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwig durend grafrecht uit 1941


6 mei 2006

Vraag nummer: 4428  (oude nummer: 7950)

Wij zijn in bezit van een schrijven een stuk (uit 1941) van de Gemeente Rheden waaruit blijkt dat mijn opa in 1941 het recht heeft gekocht ''tot gebruik van een grafruimte voor onbepaalden tijd in de vierde klasse genummerd....'' In artikel 5 van het stuk wordt verwezen naar ''het bepaalde in art.25 der wet van 10 april 1869 (Staatsblad No. 65)''
Kunt U aangeven welke rechtten wij (mijn moeder als enig kind van mijn opa en wij kleininderen) kunnen ontlenen aan een overeenkomst uit 1941 en hoe kan ik nagaan wat de fysieke omvang (1 of meerdere plaatsen boven elkaar) is van het graf.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is niet per definitie zo dat het om een 'eeuwigdurend' grafrecht gaat. De termijn van het grafrecht is immers onbepaald. Het kan dus zo zijn, dat bepaalde omstandigheden bepalen, wanneer het recht eindigt. Voor wat die omstandigheden zijn, moet gekeken worden naar de grafakte, het toepasselijke reglement of de verordening of de wet. Omstandigheden kunnn zijn dat de rechten niet tijdig zijn overgeschreven, of dat het graf(monument) in strijd met regels of wettelijke voorschriften niet goed is onderhouden.

Artikel 25 van de wet van 10 april 1869 (Staatsblad No. 65) gaat over de sluiting van de begraafplaats en bepaalt o.a. dat eigen graven onaangeroerd blijven, als zij goed onderhouden worden. Maar er kan dan niet meer opnieuw in worden begraven (dat houdt sluiting namelijk in: dat men niet meer mag begraven op een begraafplaats).

Als er geen omstandigheden zijn die het grafrecht deden eindigen, zal het zo zijn dat het nog bestaat. Hoeveel plaatsen er zijn, kan ik niet zeggen. Ik ben niet helderziend. Maar bij eigen graven waren het er vaak 2 of 3. Men kan uit grafstenen in de buurt, aan de hand van het aantal namen, wel eens afleiden voro hoeveel personen een graf bedoeld was. Maar dat geeft niet altijd uitsluitsel; soms is een graf geschud. En soms kan men niet in elk vak op een begraafplaats even diep begraven.
De administratie van de begraafplaats behoort u direct te kunnen zeggen voor hoeveel personen het graf bestemd is.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE