Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwig durend graf


8 januari 2005

Vraag nummer: 3590  (oude nummer: 5322)

uw art. lezend, vraag ik me af of er nog wel eeuwigdurende graven bestaan.mn moeder zegt zo'n familie grafrecht te hebben.Zijn er wetswijzigingen,die zulks ongedaan gemaakt hebben?
Bij voorbaat dank voor uw antw. met vr. groet;jan R

Antwoord:

Geachte heer,

Jazeker bestaan er nog eeuwig durende graven. Alleen worden ze zelden meer uitgegeven. En altijd zal er voldaan moeten worden aan nadere voorwaarden, die bij de uitgifte zijn gesteld, zoals het altijd tijdig overschrijven de rechten na het overlijden van de rechthebbende. Soms is ook het telkens om de 5 of 10 jaar tonen van de akte verplicht om het recht te laten voortleven. Of het betalen van een recognitie.

Er zijn geen wetten die eeuwige grafrechten 'zomaar' vervallen verklaren. Integendeel, bij wet is zelfs vastgelegd dat bestaande graven gerespecteerd moeten worden. Maar... dat geldt alleen als aan de voorwaarden voor instandhouding voldaan wordt.
Wettelijk is geregeld dat als een eeuwigdurend graf niet goed onderhouden wordt en het monument vervalt, het recht ook kan eindigen. Uiteraard wordt dan wel eerst de rechthebbende gewaarschuwd en de lans gegeven om het graf(monument) op te knappen. Maar als er geen rechthebbende bekend is en het graf niet wordt opgeknapt, kan het grafrecht vervallen worden verklaard. Ongeacht of het een graf voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 50 of 100 jaar) was of voor onbepaalde tijd ('eeuwigdurend' in de volksmond).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >