Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eenzijdig wijzen grafrecht kosten door kerkhof?


16 maart 2016

Vraag nummer: 45575

Geachte mr. Van der Putten,

Graag zou ik u het volgende willen voorleggen: Onze oma heeft al jaren sinds het overlijden van haar schoonmoeder ”het grafrecht” op drie familiegraven bij een kerkelijke begraafplaats in een klein dorp in Friesland. Zij betaalt hiervoor jaarlijks een bedrag. Mijn overleden opa en nu nog levende oma hebben deze jaarlijkse kosten ooit overgenomen van haar schoonmoeder. Deze graven zijn dan ook al bijna een eeuw in de familie.

Nu wil oma echter van de graven en de jaarlijkse kosten af o.a. omdat zij gecremeerd wil worden. Zij heeft gevraagd aan de kinderen en kleinkinderen of deze wellicht belangstelling hebben bij de rechten. Er zijn misschien drie gegadigden die elk een graf willen ”overnemen ”.

Volgens de nieuwe kerkrentmeester is dit geen probleem, echter wees deze ons nadrukkelijk op de voorwaarden die sinds zijn aanstelling zijn gewijzigd. Alle grafrecht houders zijn hiervan op de hoogte gesteld in maart 2015 doormiddel van onderstaande brief.

Voordat wij de graven overnemen willen wij graag wat duidelijkheid over de gang van zaken. Wij hebben onze vraagtekens hierbij. Kan de betreffende protestantse gemeente zomaar eenzijdig deze wijzigingen doorvoeren. Ook vinden wij het raar dat er zo’n 80 jaar grafrecht is betaald (dit blijft jaarlijks doorlopen) en dat er nu bij opnieuw begraven dit recht opnieuw moet worden afgekocht maar dan voor 20 jaar.

Mijn oma betaald per graf elk jaar 13,-. Op de factuur van 2015 staan deze gespecificeerd als : Algemeen onderhoud en grafrecht enkel graf met steen.

De graven zijn van: 1942, 1937 en 1934.


“Maart, 2015

Geachte heer/mevrouw,
U hebt als rechthebbende één of meerdere graven op uw naam op onze begraafplaats in …, waar u jaarlijks voor betaald.
Om ook in de toekomst toe het onderhoud en de noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen, heeft het college van kerkrentmeesters met directe ingang het volgende besloten.
Wanneer er opnieuw begraven wordt in een graf waarvoor jaarlijks wordt betaald, moeten grafrecht en onderhoud voor tenminste 20 jaar worden afgekocht tegen het dan geldende tarief. Een enkel graf voor 20 jaar kost in 2015 1131,50 euro, een dubbel graf het dubbele en een kindergraf de helft van dit bedrag. De administratiekosten bedragen per graf 12,75 euro en voor een dubbel graf het dubbele. Deze tarieven zijn afgestemd op die in de omgeving en worden jaarlijks met 2 procent verhoogd.
Het college van kerkrentmeesters.”

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Op zich is dit besluit van de kerkrentmeesters helemaal niet zo raar. Op elke begraafplaats in Nederland is het normaal dat als er in een graf begraven wordt, tenminste voor de termijn van grafrust (de termijn dat een overledene minimaal begraven moet blijven: tien jaar) de grafrechten en eventuele onderhoudsbijdragen voor de begraafplaats meteen betaald moeten worden. Die termijn kan een begraafplaats ook op twintig jaar stellen, mits een en ander duidelijk in het beheersreglement is aangegeven. Of dit echter nog kan gelden voor bestaande graven, kan ik zo niet beoordelen; daarvoor moet je alle onderliggende contracten en regels bekijken. Een begraafplaatshouder kan niet zomaar eenzijdig lopende contracten open breken.

Maar als er al grafrechten voor onbepaalde tijd betaald zijn, kunnen die natuurlijk niet dubbel in rekening worden gebracht. Facturen met de specificatie 'Algemeen onderhoud en grafrecht' roepen vragen op. Vindt hier jaarlijkse verlenging van het grafrecht plaats? Dat is sinds 2010 onwettig; als er grafrechten verlengd moeten worden moet dat volgens de wet voor minstens 5 jaar zijn.

Ik adviseer u om de aktes van uitgifte van deze graven eens goed te bekijken, evenals de beheersreglementen van de begraafplaats die nu in 2016 gelden en die in 1934, 1937 en 1942 gegolden hebben. Als uw oma ze niet (meer) heeft, zou u ze bij kerkrentmeesters op moeten kunnen vragen.

Als de graven voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven, kan men nu geen kosten voor de verlenging van grafrecht vragen.
Maar goed, bekijkt u eerst eens even goed wat er in de akte en het reglement staat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >