Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Een ander is in ons graf begraven


28 juni 2016

Vraag nummer: 46588

Mijn moeder was begraven in vak 5. 21 nov 2015 kwam ik er achter dat een ander in vak 5 begraven was en mijn moeders monument in vak 6 stond. op mijn moeders graf stond een andere steen De grondwerker zegt geen schuld te hebben hij is geen belanghebbende. Het kerkbestuur zegt dat vrijwilligers het monument verplaatst hebben.
Er is het volgende gebeurd. Oktober 2014 is de steen van moe weggehaald. Een graf op de kist van moe gegraven toen men de kist van moe tegen kwam niets gezegd de ander begraven en monument van moe er weer op. vervolgens gewoon doorgegaan op de rij. In oktober 2015 kwam men ruimte tekort voor het laatste monument en heeft alle stenen opgeschoven waardoor mijn moeders steen op verkeerde graf terecht kwam in oktober 2015

Wie is strafbaar Wie heeft schuld. Ik ben ziek van het gebeuren en heb uiteraard veel reiskosten gemaakt omdat ik in Zweden woon. Kan ik voor gezondheidsschade en gemaakte kosten een vergoeding vragen aan de grondwerkers

Antwoord:

Geachte heer,

Wie schuld heeft kan ik niet beoordelen, daarvoor moet ik veel meer details hebben. Maar wie verantwoordelijk is, is snel gezegd: het kerkbestuur. Het bestuur moet toezien op een ordentelijke gang van zaken op het kerkhof. Dat vrijwilligers of wie dan ook zelf grafstenen gaan verplaatsen is volstrekt ontoelaatbaar en onacceptabel. Dat is niet goed te praten en ook nog eens strafbaar.

U zou ook na ruim een half jaar nog steeds kunnen overwegen om aangifte te doen bij de politie. Wij hebben per e-mail contact gehad over deze kwestie. Het verhaal is veel uitgebreider dan wat in uw vraag staat. Ik zou als ik u was bij de politie aangifte hebben gedaan van de grafschennis van een rij graven.

U zou ook een klacht in kunnen dienen bij de gemeente. De gemeente heeft 'de politie' op de begraafplaatsen in de gemeente, zoals dat in ouderwetse termen heet. In de huidige Gemeentewet wordt dat niet meer uitdrukkelijk genoemd. In de oude gemeentewet stond het in artikel 209, aanhef en onderdeel m. Een uitdrukkelijke bepaling als in oud artikel 26 van de Wet op de lijkbezorging (tekst tot 1991), dat elke begraafplaats onder toezicht staat van burgemeester en wethouders, werd in de huidige wet (sinds 1991) niet meer nodig geacht. Maar bij de wetswijziging werd wel erkend dat de toezichthoudende taak van de gemeente wel degelijk bestaat, ondanks dat die niet meer uitdrukkelijk is genoemd. Het toezicht valt tegenwoordig onder artikel 160 van de Gemeentewet.
Een lang wetstechnisch verhaal, maar het komt er op neer dat u een klacht in kunt dienen bij de gemeente, die het kerkbestuur ter verantwoording kan roepen. Het gebeurde kan niet ongedaan worden gemaakt, maar er kan wel voorkomen worden dat zich dit herhaalt.

Kunt u voor gezondheidsschade en gemaakte kosten een vergoeding vragen aan de grondwerkers? Meestal zou ik zeggen: nee. Maar wij hebben zoals gezegd per e-mail contact gehad over deze kwestie en daarna zeg ik: ja. In dit bijzondere geval wel. Maar u kunt geen schade claimen bij de grondwerkers, maar bij het kerkbestuur. Dat bestuur is verantwoordelijk. Men zal dat afschuiven, maar daar zou ik als ik u was geen genoegen mee nemen. Ik zou als ik u was een vasthoudende advocaat in de arm nemen. Dit is echt een schandelijke zaak.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE