Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Dubbelgraf dubbele kosten


1 september 2009

Vraag nummer: 6833  (oude nummer: 13714)

Geachte heer,
In juli 1995 stierf mijn vader.
Moeder kocht een dubbel grafrecht voor 30 jaar, omdat zij bij hem begraven wilde worden.
In juli 2009 is mijn moeder ook overleden en begraven bij mijn vader.
Nu krijg ik van het RK kerkbestuur een rekening over de graf huur/onderhoud over opnieuw 30 jaar ingaande juli 2009.
Mijn idee is echter dat huur en onderhoud reeds is voldaan tot juli 2025 door mijn moeder toen mijn vader in 1995 is begraven.
Het antwoord van de RK parochie na mijn bezwaar geef ik letterlijk weer.
"Door uw fam. is aan kerkbestuur de wens te kennen gegeven dat overledene op ons parochiekerkhof zal worden begraven.
Door deze begrafenis bent u akkoord gegaan met de bepalingen van het kerkhofreglement en de daarbij behorende bepalingen van het kerkhofregl, van de RK parochie. Dit betekent dat door vestiging van dit recht voor de periode van 30 jaar het uitsluitend recht van gebruik van graf 2450 is ontstaan conform art 11 van het kerkhofregl.
Tevens houdt dit in dat u zich daardoor verbonden hebt voor deze termijn de vatgestelde tarieven zoals in onze nota opgenomen te voldoen. Door hiervan af te willen wijken (10jaar) is het grafrecht niet gevestigd. Wij wijzen u er tevens op dat een begraving voor een eerste termijn korter dan de bepalingen van eerste begraving conform de wet op de lijkbezorging wettelijk niet mogelijk is.
Vanwege deze bepaling in de wet op de lijkbezorging opgenomen hanteert onze parochie een eerste termijn van 30 jaar....einde.
Een hele mond vol waar ik mijn twijfels over heb.
Ik heb de wens geuit om het grafrecht voor mijn moeder voor 10 jaar te kopen gelet mijn leeftijd, en dat wordt geweigerd.
Voor uw advies ben ik u zeer erkentelijk.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De handelwijze van deze begraafplaatshouder is in strijd met de wet. Men kan een grafrecht niet twee keer uitgeven.

Een grafrecht moet verlengd worden, als de resterende termijn onvoldoende is om de wettelijk vereiste termijn van grafrust van een overledene te waarborgen. Een overledene moet ten minste 10 jaar in een graf kunnen rusten. Als het graf bijvoorbeeld in 1985 was uitgegeven voor 30 jaar, had het recht nu nog 6 jaar verlengd moeten worden.

Nu het graf in 1995 is uitgegeven, zodat het recht tot 2025 loopt en de termijn van grafrust van uw moeder binnen de lopende termijn valt, is een verlenging niet aan de orde.

Inderdaad bent u gebonden aan het kerkhofreglement, maar niet als dat reglement in strijd met de wet en het recht is.

Voorts moet een reglement tijdig en compleet zijn overgelegd, anders is het ook niet geldig. Het zijn juridisch gezien Algemene voorwaarden en moeten voldoen aan de eisen in het Burgerlijk Wetboek voor algemene voorwaarden.

Het is mij bekend dat met name RK begraafplaatsen wel vaker deze zeer merkwaardige fout maken. Maar zij is in strijd met het recht.
Vergelijkt u maar eens de situatie dat u een huis huurt, dat u een kind krijgt, zodat er een bewoner extra in het huis is en dat de verhuurder dan de huur voor een reeds vooraf betaalde periode zou verdubbelen. Iedereen begrijpt dat dat onzin is. Maar dat is in feite wat deze begraafplaatshouder doet.

Als de betreffende begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE