Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Dubbel graf annuleren


14 december 2019

Vraag nummer: 59502

mijn man is in september overleden er is mij toen gevraagd of ik naast hem wilde en ik heb daar op ja gezegd ,niet wetend dat ik grafrechten moet betalen voor een dubbelgraf deze informatie heb ik niet gekregen van de uitvaart .is het mogelijk dat ik dit annuleer en dat het een enkelgraf word?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik denk dat bijna elke begraafplaats bereid is om het dubbele graf te annuleren, als u daar uitlegt dat u niet verteld is dat daar dubbele kosten aan verbonden zijn. Ik zou dus snel contact opnemen met de administratie van de begraafplaats.
Als het een gemeentelijke begraafplaats is, kunt u eventueel binnen 6 weken nadat u de papieren hebt ontvangen, een bezwaarschrift indienen.

Overigens is het altijd verstandig dat als iemand overlijdt en begraven wordt, er vanuit de familie ook meteen zelf contact is met de begraafplaats, bijvoorbeeld om de plaats van het graf uit te zoeken, om te zien of er beperkingen zijn in de keuze van een grafmonument en inderdaad of de kosten verdubbelen bij het aanschaffen van een dubbel graf. Soms is een dubbel graf dubbel zo duur en soms niet. Alles wat via-via loopt, heeft een extra risico van misverstanden.
Gemeenten hebben informatie over de begraafplaats op de site staan. Kerkelijke begraafplaatsen hebben helaas niet altijd informatie over voorwaarden en tarieven op hun site staan. Maar vaak is informatie ook te vinden op de site van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, www.begraafplaats.nl/begraafplaatsen. Dan kunt u links een woonplaats intypen.

Als de uitvaartverzorger u geen of verkeerde informatie heeft gegeven en u er met de begraafplaats niet uitkomt, kunt u van de uitvaartverzorger een (gedeeltelijke) schadevergoeding vragen. Gaat dat ook niet lukken, dan kunt u misschien een klacht over de uitvaartverzorger indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie voor de mogelijkheden en voorwaarden (de uitvaartverzorger moet dan wel aangesloten zijn bij een brancheorganisatie) de site www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag op 31 oktober 2019 is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE