Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Derde lijk bijzetting niet mogelijk?


15 april 2012

Vraag nummer: 28116

Mijn vader is 1,5 jaar geleden overleden mijn zusje is vorige maand overleden. Beiden liggen in een graf bestemd voor drie personen. Nu gaan de geruchten dat mijn moeder indien zij binnen tien jaar mocht komen te overlijden niet in dit zelfde graf bijgezet kan worden. Ik ben zeer verbaast over dit gerucht. Het betrefd een gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Harenkarspel. Graag zie ik van u een antwoord of dit inderdad zo geregelt kan zijn. Groeten Ger.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan u natuurlijk niet zeggen of een gerucht juist is. Ik ken de feiten en omstandigheden niet.
Neem maandag contact op met de administratie van de begraafplaats en leg daar de vraag voor.

Als sprake is van een 3-persoons graf en er nog maar twee personen in het graf begraven zijn, zou er ruimte voor een derde moeten zijn. Dat lijkt logisch.
Maar misschien spelen andere zaken.
Wellicht is het zo dat uw vader anderhalf jaar geleden niet diep genoeg begraven is. In de tweede laag is begraven in plaats van in de onderste. Omdat er van uit werd gegaan dat het graf toch maar voor twee personen gebruikt zou gaan worden, bijvoorbeeld.
Als dat zo is, is uw zusje vorige maand op de bovenste laag begraven. Dan zou het inderdaad een probleem zijn als uw moeder binnen 10 jaar zou overlijden en daar begraven zou moeten worden. Er is dan nog wel een plek in het graf vrij, de onderste, maar daar kan men dan niet meer bij. Daar mag men alleen bij als de boven begraven stoffelijke overschotten minstens 10 jaar tijd hebben gekregen om te skletteren. Dan pas mogen zij geschud worden, waarbij deze resten dieper in het graf worden begraven en er boven plek voor uw moeder ontstaat.

Dit is het enige dat ik nu kan bedenken waarom er voor uw moeder de eerste 10 jaar geen plaats zou zijn.
Stel, dat dit nu het geval is, wat dan? Is dat een situatie die door de uitvaartondernemer anderhalf jaar geleden met uw moeder is besproken? Want die had dan moeten zeggen: "Let op: u neemt wel een graf voor 3 personen, maar we gaan uw man zo begraven dat er later slechts 1 persoon bij kan."
Bij de begrafenis van uw zusje, vorige maand, moet dan afgewogen zijn dat er dan voorlopig geen plek voor uw moeder zou zijn. Was dat bij de familie bekend? Was dat bij uw moeder bekend? Ik neem aan dat zij rechthebbende op het graf van haar man was en toestemming heeft moeten geven voor de bijzetting van uw zus. Was zij zich toen bewust dat er op die manier wellicht geen plek voor haarzelf zou zijn?

Vraagt u eerst maar eens na wat de situatie is.
Stel dat die is zoals ik veronderstel, dan is het de vraag of uw moeder er nog iets aan wil doen. In principe is het mogelijk om uw zus op te graven en in een ander nieuw graf her te begraven, zodat in dit graf weer plaats voor uw moeder ontstaat. Daarvoor zou verlof moeten worden gevraagd aan de burgemeester van Harenkarspel.
Nu is het algemeen beleid van burgemeesters in dit soort situaties dat toestemming voor een opgraving wordt verleend als dat binnen twee maanden na de begrafenis geschiedt. Het is dus zaak om snel in actie te komen en dat verlof te vragen. Ook bij aarzeling zou ik eerst snel het verlof vragen om de termijn niet te laten verlopen; de uitvoering mag iets later plaatsvinden. Maar te laat verlof vragen kan een probleem geven.
Afhankelijk van de situatie zouden de kosten van een opgraving en van een herbegraving wellicht voor rekening van een uitvaartonderneming moeten of kunnen komen, als die in gebreke is gebleven in de voorlichting.

Zie andere vragen in de subrubriek opgraven en herbegraven.
Zie ook: Wat zijn de voorwaarden voor opgraven en herbegraven?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE