Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Datum afstand en publicatie


18 januari 2016

Vraag nummer: 44903

Bij een dubbelgraf in onze gemeente is de rechthebbende overleden!
Haar zoon geeft aan de rechten te willen overnemen en vervolgens geeft hij tegelijkertijd aan, afstand van alle rechten te willen doen met het verzoek het graf bovengronds te ruimen op 20-01-2016.
De rechten lopen nog tot 11-05-2021! Wordt bij dit graf de datum afstand 13-01-2016 (=datum ontvangst van het verzoek) ingevuld?
Kan dit verzoek gehonoreerd worden of dient er eerst een publicatie plaats te vinden waarmee andere belangstellenden de rechten kunnen overnemen?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Een nieuwe rechthebbende op een graf kan inderdaad direct daarna afstand doen van het graf. Dat kan niet als er nog plichten op het graf rusten. Bijvoorbeeld als vorig jaar in het graf begraven zou zijn en er de komende 10 jaar nog jaarlijks onderhoudsbijdragen betaald zouden moeten worden, dan kan iemand daar niet onderuit komen door snel afstand te doen van het graf. Dan moeten eerst die 10 jaar onderhoudsbijdragen vooraf betaald worden; vervolgens kan afstand worden gedaan.
Dat klinkt misschien niet zo gunstig, maar een dergelijke situatie kan ook voor de nieuwe rechthebbende financieel gunstig zijn, bijvoorbeeld als de staat van het grafmonument zo slecht is, dat de kosten van een nieuw monument worden uitgespaard. Er kan van alles een rol spelen, waar men misschien niet direct aan zou denken.

Als iemand afstand van het graf doet, geldt de datum waarop de rechthebbenden aangeeft afstand te willen doen. Dat kan zijn de datum van zijn brief, of een datum in de toekomst. Het is niet nodig - juist niet zou ik zeggen - om te wachten tot de datum waarop de grafrechten zouden verlopen. Dan zouden met het niet-verlengen de grafrechten automatisch aflopen. De bedoeling van het afstand doen is om op een eerdere datum de rechten te laten vervallen.

De rechthebbende verzoekt om het graf op 20 januari a.s. bovengrond te ruimen. Aan dat verzoek hoeft u als gemeente niet te voldoen. U kunt ruimen op momenten dat het u uitkomt. Het ligt uit een oogpunt van efficiency en kostenbesparing voor de hand om meerdere grafmonumenten tegelijk te ruimen. Uw beheersverordening en heffingsverordening - ik heb het even nagekeken - kennen ook geen mogelijkheid voor rechthebbenden tot het laten ruimen van grafmonumenten.

Als het de rechthebbende er om te doen is om het grafmonument zo spoedig mogelijk van het graf te halen, kan hij dat natuurlijk zelf op eigen kosten (laten) doen. De verordeningen van uw gemeente kennen geen verplichting om een monument op een graf te hebben.

Er is geen verplichting om het afstand doen van het grafrecht te publiceren om andere belangstellenden de gelegenheid te geven om de rechten over te nemen. Anderzijds is het ook niet verboden om dat te publiceren en daarbij aan te geven dat anderen de rechten kunnen verkrijgen. Ook kan daartoe bij het graf een bordje worden geplaatst of een mededeling in het mededelingenkastje worden opgehangen. Als van het graf afstand is gedaan is de gemeente vrij om de rechten aan iedereen uit te geven, die er belangstelling voor heeft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE