Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Contractduur en verlengen grafrechten


2 februari 2002

Vraag nummer: 633  (oude nummer: 484)

Sat Nov 24 12:34:14 2001

Geachte heer Van der Putten,

Kan de eigenaar van een begraafplaats de duur van de grafrechten zelf bepalen of is hij gebonden aan wettelijke regels in deze?

Antwoord:

Sat Nov 24 22:42:42 2001

Geachte heer of mevrouw,

De eigenaar van een begraafplaats is gebonden aan wettelijke regels. Die regels zijn voor een eigen graf, dat de minimum-termijn voor grafuitgifte 20 jaar is. Verder is de eigenaar (wettelijk) vrij om te kiezen voor elke termijn die hij wil: 20 jaar, 30 jaar, 50 jaar, 62 jaar, 372 jaar, verzin het maar.

Voor algemene graven is er geen wettelijke minimum-termijn. Men kan een algemeen graf - in theorie voor 1 dag uitgeven. Maar dat zal men niet doen, omdat men het graf toch niet binnen 10 jaar, mag ruimen. Maar het kan. Men kan een algemeen graf ook voor 10, 13, 27, 93 of 526 jaar uitgeven. Maar dat is allemaal theoretisch. Men kiest vaak voor een algemeen graf, omdat men die gebruikelijke 10 jaar wel prima vindt.

Er is nog een wettelijke regel: als een graf is uitgegeven voor bijvoorbeeld 20 jaar, of 50 jaar en de familie wil het grafrecht na afloop van die 20 of 50 jaar nogmaals verlengen, dan mag dat maar met 10 jaar. Verlengingen mogen altijd alleen voor (maximaal) 10 jaar (1, 3 of 7 jaar mag ook, maar is ongebruikelijk). Dus het graf voor 20 jaar wordt 30 jaar, 50 jaar wordt 60 jaar etc. Na die 30 of 60 jaar mag het 40 of 70 worden. Telkens stapjes van 10 jaar dus. Om na die 20 of 50 jaar te zeggen: doe mij maar 50 jaar ineens er bij, dat kan niet. Wie dat toch wil, kan dat regelen door bij familie of bekenden geld achter te laten of via de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl).

Behalve aan wettelijke regels, is de eigenaar ook gebonden aan zijn eigen regels. Die eigen regels staan in het beheersreglement van de begraafplaats. Daar staat in voor welke termijnen men graven uitgeeft. Bijvoorbeeld 20 jaar of 50 jaar. Die regels gelden voor iedereen. Als er 1 familie komt die zegt dat ze wat anders wil, dan kan dat niet. Stel dat in het reglement staat dat graven voor 30 jaar worden uitgegeven en de familie wil ineens 50 jaar, dan kan dat niet. De familie kan wel na 30 jaar twee keer met 10 jaar verlengen. Maar ze kan dat pas over 30 en 40 jaar doen, niet vantevoren.
Het van te voren een verlenging bij een begraafplaats vast leggen is wettelijk verboden.
Men moet dan zelf maar geld apart houden of familie of vrienden of bovengenoemde stichting inschakelen.

mr W.G.H.M. van der Putten

24 november 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE