Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Contractduur + betaling grafrechten


29 januari 2004

Vraag nummer: 2841  (oude nummer: 3900)

Geachte heer Van der Putten,

Uw antwoord op meest gestelde vraag nr 485 is duidelijk.
Ik vraag me af wat wettelijk of gebruikelijk is voor de betaling van de grafrechten.
Stel de man overlijdt in 2003 en de erven hebben grafrechten betaald voor 20 jaar (t/m 2023) voor een 2-diepgraf: € 454,00.
Vervolgens sterft de vrouw in 2004: dienen alsdan de grafrechten ad € 454,00 wederom volledig te worden voldaan en zo ja, kan men dan stellen dat de grafrecht voortduren t/m 2024?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik moet met een antwoord een slag om de arm houden. Het is namelijk zo, dat sommige houders van begraafplaatsen de term 'grafrecht' te pas en te onpas gebruiken voor allerhande bedragen die ze in verband met de begraafplaats innen. Als ik het over grafrechten (in geldelijke zin) heb dan bedoel ik de kosten van de 'huur' of het 'gebruik' of het 'uitsluitend gebruik' van een graf. Met grafrechten in juridische zin wordt bedoeld: de zeggenschap over een graf, maar daar hebben we het nu niet over.

Als je een bepaald graf huurten grafrechten veschuldigd bent, huur je de vierkante meters, ongeacht of er al begraven is, dan wel of er 1 of meer personen begraven zijn of kunnen worden (in de diepte van het graf). In dat geval maakt het dus niet uit hoeveel of hoe weinig personen begraven zijn: de 'huurprijs' blijft hetzelfde.

In sommige plaatsen echter bestaat een graf voor een echtpaar uit 2 éénpersoons graven naast elkaar. Die graven zijn dan 1 diep. Bij zo'n breed graf voor 2 personen worden de tarieven wel per 'helft' gerekend en gaan de termijnen soms onafhankelijk van elkaar lopen. En dan kan de door u beschreven situatie zich voordoen. Het is dan onhandig dat de looptijden van de beide 'helften' niet gelijk zijn.

De term 'grafrechten' wordt echter soms ook wel gebruikt voor andere dienst, zoals ik in het begin van mijn verhaal aangaf. Bijvoorbeeld voor de kosten van het openen en sluiten van het graf. En die kosten moeten natuurlijk per definitie voor elke begrafenis apart worden gemaakt.

Wat gebruikelijk is, zoals u vraagt, geeft op zich geen uitsluitsel. Er zijn nog diverse varianten denkbaar.

Om wat voor soort kosten het precies gaat en of zij terecht zijn, is alleen na te gaan aan de hand van de beheersverordening of het beheersreglement van de betreffende begraafplaats, in combinatie met de legesverordening en tarieventabel.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE