Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Broer (vervolg 5774)


28 maart 2005

Vraag nummer: 3787  (oude nummer: 5778)

Ik wil u eerst hartelijk bedanken voor het snelle antwoord..
Nu heb ik nog een vraag.
Mijn broer wil heel graag bij zijn ouders begraven worden.Hoe moet ik dit nu oplossen?
Gaarne antwoord hoort bij vorige vraag.
mijn hartelijke dank.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het kan natuurlijk wel, dat bijbegraven van uw broer in het graf van uw ouders. Maar bedenk wat u wilt. Als u de grafrechten uit handen geeft, heeft uw schoonzus het recht en de mogelijkheid om het graf naar eigen goeddunken te gebruiken en te veranderen. Ze kan er een ander monument op laten plaatsen en bij wijze van spreken zelfs besluiten om de namen van uw ouders weg te laten. Ze kan ook besluiten om ook zichzelf er te laten begraven. Maar als er geen plaats is, kan ze wellicht eerst de stoffelijke resten van uw ouders laten schudden, om plaats voor haar te maken. De vraag is: wat vindt u daar dan van?

Mijn punt bij dit soort dingen is altijd: bereid je voor op de situatie dat iemand andere dingen met zo'n graf wil doen dan u. Als u dat weinig of niets kan schelen, is dat prima. Geef die schoonzus die rechten en klaar. Maar als u het wel iets kan schelen, moet u die rechten niet uit handen geven.

Ervaring is vaak dat er met aangetrouwde familie van alles gebeurt. De banden worden vaak losser, iemand kan nog hertrouwen, etc. Stel dat uw schoonzus over 5 jaar met iemand anders trouwt en na 6 jaar overlijdt. Dat kan. Dan zou het graf van uw ouders en uw broer in handen kunnen komen van een wildvreemde persoon. Die hoeft daar natuurlijk niets kwaads mee in de zin te hebben, maar kan bijvoorbeeld besluiten om de rechten niet te verlengen of afstand te doen van het graf. Dat is ook niet zo gek, want voor hem zijn het ook wildvreemde mensen. Dan kan het graf geruimd worden voordat u er erg in hebt, want niemand hoeft u in te lichten.

Als u dit soort risico niet wilt lopen, moet u geen rechten uit handen geven. Uw broer en schoonzus hebben dan de keus dit te accepteren of niet. U kunt ook tevoren afspraken maken over wat er met het monument gebeurt. En als ze dat niet accepteren kunnen ze toch maar beter een eigen graf nemen. Beter voor iedereen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE