Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Brief verlengen dubbelgraf


1 november 2008

Vraag nummer: 5817  (oude nummer: 11583)

hallo, mijn vader is in 1978 op zeer jonge leeftijd overleden.
Mijn moeder heeft toen een dubbelgraf gekocht.
Ze was niet op de hoogte van de voorwaarden van de duur van 30 jaar door de roes waarin ze leefde.
Nu kreeg ze van de gemeente een wel zeer onpersoonlijke brief, gericht notabene aan Dhr, dus mijn vader, dat ze kan verlengen als ze dat wil.
Het betreft hier een dubbel graf boven elkaar.
Mijn moeder leeft nog in goede gezondheid en heeft gelukkig van haar deel nog geen gebruik hoeven maken en we hopen dat ze er nog heel lang zal zijn.
Nu is mijn vraag, kan een gemeente dit eisen van een nabestaande die recht heeft op de ene helft van dat graf?
En is het in Nederland normaal dat de gemeenten brieven versturen waarin het zo onpersoonlijk en zakelijk beschreven wordt alsof er inplaats van een liefhebbende wel een of ander monster begraven is?
Tevens krijgt ze een maand om te beslissen anders zullen alle rechten naar de gemeente gaan.
Ik heb er geen woorden voor en ben dan ook sprakeloos over de manier waarop zoiets gaat.
Kan en mag dit allemaal?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik verbaas me een beetje over uw verontwaardiging. Het is heel normaal dat een gemeente de rechthebbende op een graf aanschrijft met de vraag of hij of zij verlenging van de rechten wenst. Het is slordig dat men de brief adresseert aan een meneer terwijl uw moeder een mevrouw is, maar dat is zo'n beetje het enige waarover u kunt klagen.

Ik kan me voorstellen dat het in de eerste periode na het overlijden iemand niet zo helder voor de geest staat wat nu precies nu geregeld is. Maar in 30 jaar tijd kan er toch ook wel eens een moment van bezinning zijn geweest waarop iemand zich kan afvragen wat er nu precies wel geregeld is.

Wat verwacht u van een gemeente? Hoe persoonlijk moet het gaan? Dat de burgemeester met een bloemetje op bezoek komt en voorzichtig informeert of men er wellicht misschien ook aan gedacht kan hebben of de huur van het graf afloopt?

Natuurlijk schrijft de gemeente betrokkenen op een zakelijke manier aan. Maar daar moet men niet uit concluderen dat men geen oog heeft voor het persoonlijke leed dat soms nog gevoeld wordt. Maar een gemeente weet dat niet en het verandert niets aan het feit dat zij gewoon zakelijk een verlenging van de rechten aan moet bieden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE