Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetting in een graf voor onbepaalde tijd d.m.v. schudden


22 augustus 2011

Vraag nummer: 25670

Wij hebben op de Oosterbegraafplaats in Zutphen, een aantal graven voor onbepaalde tijd, nu zijn er al verschillende graven vol, en rechthebbenden willen nog wel begraven in deze graven, kunnen wij deze graven ruimen cq schudden en dan er wel een graf voor bepaalde (20 jaar) van maken.
met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Indien de beheersverordening van deze begraafplaats de mogelijkheid van het schudden van een graf (voor onbepaalde tijd) op verzoek van de rechthebbende kent, kan een graf worden geschud om ruimte te maken voor nieuwe begravingen, zonder dat het graf kan worden omgezet in een graf voor bepaalde tijd. Er verandert immers niets aan het graf(recht). Men kan dan geen nieuwe voorwaarden stellen; een en ander valt onder het lopende contract.

Indien de verordening niet de mogelijkheid van schudden kent of kende, kan een graf toch worden geschud, maar onder de conditie dat het als een nieuw graf voor bepaalde tijd wordt (her)uitgegeven.

Een complicatie kan zijn dat de verordening in het verleden de mogelijkheid van schudden van graven (voor onbepaalde tijd) wel kende, maar nu niet meer. Dan gelden voor oude graven de rechten die bij de vestiging van het recht aan het graf waren verbonden.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek Graf ruimen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie over aankoop en behoud van eeuwige graven:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE