Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Bijzetten in graf (ex-vrouw geen recht meer omdat zij niet meer achternaam man/kind draagt?)

27 december 2004

Vraag nummer: 3568 (oude nummer: 5244)

Een gescheiden vrouw, heeft haar dochter verloren met een ongeluk.
Haar wens is, dat zij bijgezet wilt worden wanneer zij ook ter overlijden komt. Haar ex man beweert, dat zij geen rechten meer heeft om bijgezet te worden in het graf omdat zij niet meer de achternaam van haar ex man draagt. Welke rechten heeft zij alsnog als biologische moeder ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Alleen de persoon op wiens naam het graf staat, beslist wie in dat graf begraven wordt, als het een zogenaamd eigen graf met een uitsluitend grafrecht is. Dat heeft helemaal niets te maken met gescheiden zijn of met het wel of niet (meer) dragen van de achternaam van de ex-man. Dat is totaal niet relevant. Ook is het biologisch moeder zijn niet relevant.

Alleen relevant is op wiens naam het graf staat, want die persoon beslist of de moeder dan wel een ander later in dat graf wordt bijbegraven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder