Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijzetten (in bestaand graf echtgenoot zou niet kunnen?)


12 januari 2005

Vraag nummer: 3605  (oude nummer: 5363)

Mijn schoonmoeder is ernstig ziek en verwacht geen jaar meer te leven.
Nu heeft ze navraag gedaan over het bijzetten van haar kist in het graf van haar overleden man.
Haar man is 17 jaar geleden overleden. Nu blijkt dat zij niet in dit oorspronkelijk 1 persoonsgraf bijgezet mag worden omdat haar man nog geen 20 jaar begraven is. Wat zijn de wettelijke regelen omtrent dit item?

BVD in afwachting op uw reactie

S. Smits

Antwoord:

Geachte heer,

Zoals ik vaker bij vragen over concrete situaties moet zeggen is mijn antwoord: hier valt geen sluitend antwoord te geven. Om de situatie te beoordelen moet iemand de akte van uitgifte van het betreffende graf voor ogen hebben en de verordening of het reglement van de begraafplaats, alsmede de tarieflijsten.

Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat er 17 jaar geleden geen voorziening is getroffen voor het bijbegraven van uw schoonmoeder. Bijvoorbeeld door het naastliggende graf te reserveren. Maar wellicht kan het graf ook geschud worden; dat mag wettelijk na 10 jaar. Maar de vraag is of de regels van de begraafplaats dat toestaan of niet; daarom moet je een complete verordening zien. Maar ik ken ook wel gevallen waarbij mensen inderdaad geen plek naast of in het graf van hun echtgenoot hebben gereserveerd. En die een rechtszaak daarover verloren hebben. Bij beter advies zou ook de andere partij gewonnen kunnen hebben, maar dat terzijde.

Kortom, zonder achterliggende informatie valt er niets te zeggen.

In ieder geval is het zaak om de situatie snel en volledig uit te zoeken of uit te laten zoeken. Ik zou eerst kijken wat precies de huidige situatie is en daarvoor de documenten (laten) beoordelen die ik noemde. Als blijkt dat bijbegraving om een of andere reden niet mogelijk is, zou uw schoonmoeder kunnen denken aan een graf elders en het (vooraf) laten herbegraven van haar echtgenoot. Ook denkbaar is wellicht dat zij zich laat cremeren en dat een asbus kan worden bijgezet. Of dat zij zelf elders wordt begraven en de stoffelijke resten van haar man laat cremeren en diens as laat bijzetten.
Het kan soms ook nodig/wenselijk zijn om de wensen van uw schoonmoeder op dit vlak vast te laten leggen in een codicil of testament. Of om de tenaamstelling van het graf van uw schoonvader vast te wijzigen in dat van uw vrouw of een ander familielid.

Kortom: aan de slag!

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE