Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bij begraven in eeuwig durend graf


6 februari 2010

Vraag nummer: 7277  (oude nummer: 15007)

In een eeuwig duurend graf dat vol is wil de rechthebbende ook begraven worden ,wij de begrafplaats stellen dat het graf vol is en dat de eeuwigdurende grafrust geresprekteerd dient te worden, dus niet meer bijbegraven.
Mogen wij dit zo stellen.
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Dat weet ik niet zonder meer gegevens te hebben. De vraag is of het graf geschud mag worden of niet.

Wat staat er in de grafakte en in het beheersreglement over het schudden van graven? Is dat toegestaan of is dat verboden of staat er niets over in? Als de akte en het reglement summier zijn en er niets over zeggen, is het niet verboden.
Bij een zgn. eeuwigdurend graf is het dan logisch dat het wel geschud mag worden; wanneer zijn rechten niet beperkt zijn, heeft de rechthebbende maximale zeggenschap.

De grafrust van de reeds begraven overledenen in een graf voor onbepaalde tijd is niet per definitie eeuwigdurend; de wet houdt een termijn van 10 jaar aan waarbinnen graven niet geruimd of geschud mogen worden. Een eventuele langere termijn is afspraak tussen de begraafplaatshouder en de rechthebbende op het moment van uitgifte van het graf; als er geen afspraak is, is de rechthebbende alleen aan de wettelijke termijn gebonden.

Wat is het belang van een begraafplaatshouder om tegen het schudden van een graf te zijn? De begraafplaatshouder is niet de hoeder van de grafrust van overledenen; de rechthebbende heeft zeggenschap over het graf, niet de begraafplaatshouder.
Begraafplaatshouders willen soms liever een nieuw graf uitgeven, omdat ze daarmee weer inkomsten krijgen. Maar dan vergeet men dat men voor het schudden van het graf een tarief kan vragen, dat gelijk ligt aan het tarief van uitgeven van een nieuw graf. Met andere woorden: een begraafplaatshouder hoeft geen inkomsten mis te lopen als een rechthebbende een graf wil laten schudden voor nieuwe begravingen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE