Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bewijs van eigendomsrecht graf


17 april 2009

Vraag nummer: 6423  (oude nummer: 12797)

Mijn schoonmoeder is overleden en was eigenaar van een graf.
Nu is dit graf op onze naam gezet.
Nu willen wij hier een eigendomsbewijs van.
De gemeente zegt dat dit niet gebruikelijk is om dit af te geven. Zij zeggen dat wij genoegen moeten nemen met het feit dat op de rekening staat dat wij eigenaar zijn. Zij zeggen dat dit ooit al is afgegeven (maar dan op naam van mijn schoonmoeder). Maar een rekening is toch geen eigendomsbewijs? Als je bijv. een 2-hands auto komt krijg je toch ook een nieuw eigendomsbewijs?
Wat wij willen, is een apart a-4tje waarop staat dat wij eigenaar zijn van een bepaald graf voor zoveel jaar.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik ben het met u eens. Een grafrecht moet volgens de wet schriftelijk worden gevestigd, wat betekent dat er een brief of akte of ander document moet zijn dat aangeeft dat u de nieuwe rechthebbende bent en waar kort uw rechten en plichten op staan, of een verwijzing naar een verordening. Een rekening kun je nauwelijks of niet als zo'n vestiging aanmerken.
Men gaat immers een nieuwe overeenkomst met u aan, wat wil zeggen dat de overeenkomst al wel bestond, maar dat u in de plaats van de vorige rechthebbende treedt, maakt toch een nieuwe overeenkomst/akte nodig.
Maar slechts weinig gemeenten realiseren zich dit....

Als men geen eigendomsbewijs afgeeft, kunt u dit zelf wel laten maken of uitlokken. U schrijft dat een brief aan de gemeente en vraagt of men u schriftelijk wil bevestigen dat u rechthebbende van het betreffende graf bent, voor hoeveel personen het graf bestemd is en tot wanneer de rechten lopen en aan welke voorschriften u gebonden bent. Dan moet men wel schriftelijk per brief reageren en u op alles antwoord geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE