Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bewijs eeuwigdurend grafrecht (kadaster)


30 maart 2011

Vraag nummer: 24614  (oude nummer: 16598)

via het kadaster hebben wij kunnen bewijzen dat mijn oma in het verleden grafrechten had op een eeuwigdurend graf. Deze waren vroeger aan het woonhuis verbonden. Bij de verkoop van het huis staat duidelijk vermeld in de koopakte dat de graven niet in de koop zijn meegenomen.(deze blijven dus bij mijn oma). Mijn moeder is enigst kind van mijn opa en oma en zou dus de graven nu op haar naam moeten staan. De huidige gemeente vroeg om bewijsstukken dat de grafrechten niet verkocht waren bij de verkoop van het huis. Deze bewijsstukken heb ik dus verkregen via het Kadaster. Ik heb de gemeente hiervan een kopie gestuurd en gevraagd om een schriftelijke bevestiging dat de graven nu op naam van mijn moeder staan. Hoe lang moet ik de gemeente tijd geven om dit te bevestigen. Omdat de gemeente zegt niet op de hoogte te zijn geweest van dit bovenstaande ligt er nu dus iemand begraven in een van de graven die mijn moeder toebehoren. Wat kunnen wij nu van de gemeente eisen/vragen? Kunnen wij een geldelijke vergoeding vragen hiervoor of moet de gemeente haar herbegraven??

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik kan dit niet beoordelen zonder een afschrift van de betreffende papieren te zien. Want wat u vertelt is maar een gedeelte van wat juridisch relevant is.

Ik kan nog vele haken en ogen aan deze kwestie bedenken. Opmerkingen over een graf in een koopakte betreffende onroerend goed zijn voor mij geen bewijs van het bestaan van grafrechten, tenzij dat onroerend goed van de gemeente is verworven.
Als u mij afschriften van de stukken stuurt (zie de Adressengids van deze site) wil ik er wel eens kort naar kijken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie over het in stand houden van een graf voor hele lange termijn of eeuwig ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE