Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bewaren overeenkomst mbt grafakte


29 september 2013

Vraag nummer: 35743

Ik wil bij deze de vraag stellen dat als iemand bij leve ee overdracht doet van een graf hoe lang deze overeenkomst bewaard blijft.
En als ik bij mijn man wil bijgezet worden in het graf dan moet er toch een nieuwe grafakte worden opgemaakt met bijzetting van mij naam geboortedatum overlijdensdatum etc worden vermeld zodat mijn dochter als gerechtigde zwart op wit heeft ook daadwerkeljk haar beiden ouders in dat bepaalde graf begraven liggen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Overeenkomsten inzake de overdracht van een graf moet een begraafplaatshouder bewaren zolang als het graf bestaat. Maar als men verstandig is, bewaart men hem nog langer. Er kunnen immers soms na heel lange tijd nog wel vragen komen.
Natuurlijk moet ook de rechthebbende op een graf (de persoon met wie die overeenkomst is aangegaan), de overeenkomst goed bewaren.

Het is belangrijk om altijd alle papieren inzake een graf te bewaren. Ook de oude aktes van uigifte, ook al is het graf inmiddels in heel andere handen overgegaan. Als een graf bijvoorbeeld ooit door een grootvader is aangeschaft en daar papieren van zijn, en het graf is overgegaan naar kind en later naar een kleinkind, zijn de oude aktes van de grootvader en van het kind vaak nog van belang. Ook alle soorten van rekeningen voor een graf is verstandig om te bewaren.

Ik heb wel eens een keer een discussie gehad met de gemeente Pekela, over de vraag of het mogelijk was om een graf te schudden. Men legt dan botten dieper in een graf om ruimte voor een nieuwe kist te maken. Het stond in de verordening dat het kon, maar de gemeente zei zelf dat dat een loze letter was en men vast beleid had om het niet te doen en dat het nooit was gebeurd. Dat is natuurlijk een niet te handhaven redenering; als in de beheersverordening staat dat iets mag, mag het. Punt uit. Maar de gemeente bleef weigeren. De betreffende familie had echter nog een onooglijk klein bruin papiertje, half A4, een rekening van de gemeente uit 1934. Op die rekening stonden de kosten voor het schudden van het graf in 1934. Toen aangetoond kon worden dat het in het verleden wel gebeurd was, stemde de gemeente uiteindelijk met het schudden van het graf in.
Ik heb er de les van geleerd dat het belangrijk is om alle aktes en rekeningen inzake een graf en grafmonument te bewaren, ook als het niet meer belangrijk lijkt.

Als uw dochter na uw overlijden het graf overneemt, behoort zij een nieuwe grafakte te krijgen.
Maar u zou dit ook al bij leven kunnen regelen en het graf nu al aan uw dochter kunnen overdragen. Dan behoort zij natuurlijk ook meteen een grafakte te krijgen.

Op de grafakte hoeft niet te staan wie in een graf begraven is. Vaak is het feitelijk wel makkelijk, omdat dan voor de familie duidelijk(er) is om welk graf het gaat. Als er in een familie meerdere graven zijn en op de ene akte staat dat daar opa begraven is en op de andere akte dat daar oudtante Marie begraven is, is dat makkelijk. Want als er alleen grafnummers in de akte staan, is niet meteen duidelijk op welk graf die akte betrekking heeft. Grafnummer staan meestal niet op een monument.

Maar er hoeft in een grafakte niet te staan wie in dat graf begraven is of wordt. Een akte van een bestaand graf hoeft dan ook niet telkens bijgewerkt te worden als er in een graf opnieuw begraven wordt of een asbus wordt bijgezet.

Natuurlijk moet de administratie van een begraafplaats precies kunnen zeggen welke overledene in welk graf begraven is. Het is een wettelijk voorschrift dat men dat op eerste verzoek ook aan iedereen laat weten die dat vraagt. De grafregisters zijn namelijk openbaar.
Uw dochter kan dus zeker bij de administratie navragen en bevestigd krijgen of u in dat graf ligt. Dat kan ze zwart op wit krijgen. Maar dat hoeft niet per se in de grafakte te staan. Dat kan ook in een gewone brief staan.

Maar mij lijkt, dat als het om u en uw man gaat, dat uw dochter toch al wel zelf zal weten dat u daar begraven bent. Ik neem aan dat zij toch zelf bij de begrafenis was en zal zijn?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over het behoud van een graf voor eeuwig:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE