Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betr. http://www.uitvaart.nl/ advies_juridisch_6432.html (ofwel de vorige vraag)


13 september 2005

Vraag nummer: 4014  (oude nummer: 6433)

Ik ben heel lastig, maar zou u mij kunnen aangeven waar dit precies staat aangegeven?
Ik moet een dergelijke mededeling kunnen verdedigen tegenover de uitvaartondernemer EN mijn chef.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Natuurlijk kan ik dat. In artikel 28, eerste lid, Wet op de lijkbezorging staat het voor bepaalde tijd verleende grafrecht op verzoek mag worden verlengd. Maar dat de verlenging niet eerder mag worden gevraagd (en geregeld) dan 2 jaar voor afloop van de termijn. En verlenging mag niet voor langer dan telkens 10 jaar. In Kamerstukken die gingen over de wijziging van artikel 28 is precies uitgelegd wat dat inhoudt.
In het tweede lid van artikel 28 staat dat de verlenging minstens een jaar voor afloop moet worden aangeboden. Normaal gesproken moet wanneer een graf op 1-1-2013 afloopt, tussen 1-1-2011 en 31-12-2011 door de gemeente de verlenging worden aangeboden. Zo moeten de leden 1 en 2 samen worden uitgelegd.
Strikt naar de letter van de wet zou men ook niet nu al mogen verlengen, maar pas in 2011 of 2012. (Het aanbod van de gemeente moet in 2011 gedaan worden maar de beslissing van de rechthebbende mag in 2012 vallen). In het voorbeeld in uw vorige vraag waar het grafrecht in 2013 afloopt. Maar dat werd als zo onpraktisch ervaren dat de gangbare uitleg nu is dat je in zo'n geval nu in 2005 mag verlengen tot en met 2015.
Ik weet niet wat u precies bedoelt als u afloop van het recht in 2013 noemt, of dat dit 1-1-2013 is of in de loop van het jaar 2013. Als het 1 januari afloopt, mag je nu inderdaad de jaren 2013, 2014 en 2015 regelen.
De toelichting bij dit alles staat in de Kamerstukken die horen bij de behandeling van wetsontwerp 11 256. Maar een normaal mens kan het daar bijna niet in terug vinden, omdat het wetsontwerp op dit punt een paar keer veranderd is, o.a. door amendementen van de Tweede Kamer. En bovendien is de nummering van de artikelen veranderd. Je moet er dus latere amendementen bij pakken en de Handelingen van de Kamer op nalezen. Het is natuurlijk wel uit te pluizen, maar dan moet u zich wel een paar uur geconcentreerd in een kamertje kunnen terugtrekken.
Als u daar geen tijd voor hebt of geen zin in hebt, dan kunt u het ook nalezen in mijn 'Handboek wet op de lijkbezorging', uitg. Vermande 1993. Of in mijn boekje 'Begraving', uitgave SDU/Vermande 2000. Het eerste boek is al lang uitverkocht, maar het tweede boek is nog te bestellen op de site www.sdu.nl, onder de rubriek Gezondheidsrecht (dat heb ik ook niet zelf verzonnen).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE