Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betalingstermijnen grafrechten


27 mei 2011

Vraag nummer: 24699  (oude nummer: 16752)

Geachte heer/mevrouw,

Vraag: een klant heeft schrijven gehad van gemeente Neder-Betuwe dat de eerste 20 jaar grafrechten aflopen en ze, indien gewenst, de volgende termijn moet betalen ad Euro 1406.80 in 1 x of in 10 opeenvolgende maandelijkse termijnen.

Klant kan dit niet bekostigen en vraagt voorstel tot betaling. Antwoord gemeente; alleen mogelijk in 12 opeenvolgende maandelijkse termijnen van Euro 117.23.

Ook dit is geen optie. Klant doet voorstel om telkens per jaar te betalen. gemeente niet akkoord. Het is of 1 van de 2 eerde genoemde opties, of “ruimen”is het gevolg.

Overigens, in 2009 heeft klant schrijven gehad dat de grafrechten 1202.06 zou zijn. ondertussen dus weer ruim Euro 200.00 verhoogd.

Ter volledigheid. Klant had bij overlijden man voor 20 jaar een graf gehuurd waarbij zei zelf bij overlijden in zou worden geplaatst.

Ben bijzonder nieuwsgierig naar uw reactie of klant werkelijk geen keus heeft tot jaarlijkse betaling en zich neer moet leggen bij “ruiming”, of er nog een mogelijkheden zijn dit tijdig te keren.

Met vriendelijke groet,

Ellie Meeuwisz

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik ken geen enkele gemeente (meer) waar men de kosten van verlenging van grafrechten over meerdere jaren kan spreiden. Ook omdat je dan het probleem krijgt hoe je jaarlijkse prijsverhogingen moet verwerken.

Ik schrijf 'niet meer', omdat de wetgever heeft besloten om per 1-1-2010 voor verlengingen een minimumtermijn van 5 jaar voor te schrijven. (Zie artikel 28 lid 1 Wet op de lijkbezorging). Voorheen was het wettelijk mogelijk om grafrechten jaarlijks te verlengen. De wetgever vond dat ongewenst; men wilde de administratieve lasten voor houders van begraafplaatsen verminderen. Dan is hetgeen u beschrijft het gevolg. Als uw klant dat ongelukig vindt, kan een klacht worden ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken, die dit op eigen houtje zo bedacht heeft. Niemand heeft er om gevraagd.

Overigens liggen de kosten van deze gemeente onder het gemeentelijke gemiddelde.

Het enige dat u nog kunt doen is de gemeenteraad van Neder-Betuwe aanschrijven en vragen om de regeling in de heffingsverordening te wijzigen. Het college en ambtenaren kunnen nu niets anders dan de huidige regeling toepassen. De raad kan besluiten om betalingen over meerdere jaren te spreiden, ook al worden de rechten voor minimaal 5 jaar verlengd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

NB Zie ook een reactie onder nummer 16767.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >