Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betalingsregeling grafrechten


24 oktober 2012

Vraag nummer: 32352

Geachte heer/mevrouw,

Mijn moeder is in mei van dit jaar overleden. Ik heb als enige erfgenaam voor een familiegraf gekozen, zodat ik er mettertijd ook in begraven word.
Het begraven kost bij ons € 860 en de grafrechten zijn € 1440. Dit is voor 20 jaar.
Voor zover ik kan nagaan, vallen grafrechten onder gemeentebelasting.
Ik heb een verzoek ingediend bij de gemeente, tot een betalingsregeling, omdat ik een uitkering heb van nog geen duizend euro. Ze wilden wel akkoord gaan, maar dan moest ik het in acht termijnen van € 300 betalen. U raadt het al, dat is niet op te brengen voor mij.
Ik wil mijn moeder op een nette manier begraven en daarmee is een algemeen graf voor mij geen optie.
Waarom worden deze grafrechten niet, zoals andere gemeentebelastingen per jaar geheven of wordt in ieder geval de mogelijkheid geboden, dat te doen ? Of dat ze het opdelen in vier maal vijf jaar of twee maal tien jaar.
Voor veel mensen, die hun dierbare op een nette manier willen begraven of cremeren, is dit in tijden van crisis en ook daarbuiten, een te zware belasting.
Graag uw mening hierover.

Met vriendelijke groet,

NN

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Vervelend. Een gemeente is vrij om wel of niet met een betalingsregeling akkoord te gaan.

Ik weet niet om welke gemeente het gaat, maar veel voorkomende regelingen in Verordeningen lijkbezorgingsrechten of Verordeningen graf- en begraafrechten zijn:

Artikel 10 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen [aantal] dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Grafrechten vallen inderdaad onder de gemeentelijke belastingen. Maar eigenlijk is het geen belasting, maar een retributie. Een retributie is een gedwongen betaling aan de lokale overheid ter zake van een concrete, door de lokale overheid als zodanig, individueel bewezen dienst. Op dit punt verschilt zij van een belasting, waar geen rechtstreekse concrete tegenprestatie tegenover staat. Maar dat onderscheid doet hier nu niet ter zake.

U zou bezwaar tegen het besluit van deze regeling aan kunnen tekenen, om de gemeente de kwestie nog eens te laten heroverwegen. Maar ik heb de indruk dat een persoonlijk gesprek effectiever kan zijn.

Ik weet niet of u in een kleine of in een grote gemeente woont, maar als u in een kleine gemeente woont zou ik als ik u was eens een gesprek met de verantwoordelijke wethouder aanvragen. Het is niet dat u niet wilt betalen, maar u hebt moeite met deze regeling. Dat lijkt mij heel begrijpelijk. Ik denk ook dat niemand er mee gebaat is als u het feitelijk niet kunt opbrengen, u misschien schulden maakt, boetes wegens achterstallige betalingen oploopt, etc. etc. Dat is allemaal onwenselijk en helpt van de regen in de drup.

Ik zou het, als ik u was, nog eens in een open gesprek met een bestuurder of een wat hogere ambtenaar die beslissingsbevoegd is, zoals een afdelingshoofd, aankaarten. Ambtenaren die wat lager in de hiërarchie staan, zijn soms niet bevoegd om een afwijkende regeling toe te staan. Dan heeft een gesprek met hen weinig zin.

Misschien is het ook een idee dat u in uw situatie eens bespreekt of bijzondere bijstand mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE