Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betalen graf(rechten) broer


7 augustus 2012

Vraag nummer: 28780

Onlangs verzorgde ik een uitvaart, waarbij de overledene op zijn verzoek werd begraven in het graf van zijn ouders. Na de uitvaart protesteerde één van de broers van de overledene, omdat aan hem (als mede rechthebbende van het graf, zoals hij het noemde) geen toestemming was gevraagd. De naaste familie was zich echter van geen kwaad bewust, omdat de overledene via de oudste broer had laten navragen, of iemand bezwaar had tegen dit voornemen. Hier was niet negatief op gereageerd. Overledene heeft een aantal jaar geleden het bedrag voor de 10 jaar verlenging van de grafrechten op dit betreffende graf betaald. De meeste broers/zussen betaalden hem daarop een evenredig gedeelte, omdat zij als kinderen allen rechthebbenden waren. Zo niet de klagende broer, die betaalde niets. Vraag: Heeft deze broer nu nog wel rechten, waar hij aanspraak op kan maken en kan deze broer eisen dat de overledene uit het graf zal moeten?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Wie mag beslissen over het bijzetten van een overledene in een graf, is 'de' rechthebbende. Ik schrijf 'de' in enkelvoud, omdat dit normaal slechts 1 persoon is.
Wie allemaal eventueel mee betaalt aan de kosten van het graf, is niet relevant. Dan kunnen andere personen zijn dan de rechthebbende.

Wie die ene rechthebbende is, is de persoon die dat kan bewijzen aan de hand van de grafakte of een ander document en die ook in de administratie van de begraafplaats als zodanig bekend is.
Dat leden van een familie gevoelsmatig ook bij het graf betrokken zijn en eventueel ook mee betalen, is juridisch helemaal niet relevant.

De klagende broer heeft waarschijnlijk niet het grafrecht. Dan kan hij nergens aanspraak op maken en kan ook niet eisen dat de overledene uit het graf zal moeten. Als hij wel het grafrecht had, zou hij tevoren ook (schriftelijk) toestemming moeten hebben geven voor de begraving.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zie over opgraven van een overledene uit een graf ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE