Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beschikken over stoffelijke resten na einde grafhuur


26 november 2015

Vraag nummer: 44368

Kan bij beƫindiging van het grafrecht of bij het moment van ruimen de nabestaande(n) / erfgename(n) beschikken over de stoffelijke resten, dat wil zeggen over de resten beschikken anders dan dat het opnieuw wordt begraven bijvoorbeeld in een knekelput?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als het grafrecht eindigt, mogen nabestaanden niet beschikken over de stoffelijke resten. Dat is wettelijk verboden.
Er zijn na de ruiming van een graf twee mogelijkheden:
1) de stoffelijke resten moeten op een begraafplaats blijven. Dat kan in een zogenaamde knekelput. Maar vaak is het zo dat de stoffelijke resten in hetzelfde graf blijven, maar dan een stukje dieper. Pas op het moment dat de plek aan een andere familie wordt uitgegeven voor een nieuwe begraving wordt het graf geopend en worden de eventueel nog aanwezige stoffelijke resten die nog niet verteerd zijn, dieper in het graf begraven. Zo diep, dat daarboven voldoende ruimte is voor nieuwe kisten.
2) de stoffelijke resten worden gecremeerd. De crematie gebeurt dan op last van de houder van de begraafplaats. Dit komt zeer zelden voor. Ik ken alleen voorbeelden van begraafplaatsen die geen ruimte hebben voor knekelputten en waar het grondwater zo hoog staat dat men liever niet dieper in hetzelfde graf graaft. Bovendien is er altijd toestemming van nabestaanden voor nodig. De familie mag dan echter niet over de as beschikken.

Er is nog een andere optie waarbij de familie wel over de as kan beschikken. Namelijk als de familie zelf de stoffelijke resten laat opgraven en cremeren.
Zie de tientallen vragen hierover in de subrubriek Opgraven en (herbegraven of) cremeren.
In oude vragen van voor 1 januari 2010 staat nog dat naast vergunning van de burgemeester ook verlof van de officier van justitie nodig is. De wet is per 1 januari 2010 gewijzigd. Alleen als iemand minder dan een jaar geleden overleden en begraven is, is voor het opgraven en cremeren nog toestemming van de officier van justitie nodig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over de vraag: Van wie is de grafsteen?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE