Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beperking verwerving grafrechten


24 augustus 2002

Vraag nummer: 927  (oude nummer: 1253)

Mijn ouders willen een graf kopen op een gemeentelijke begraafplaats. Dat is niet gehonoreerd omdat dat voorbehouden is aan inwoners of ex-inwoners die minstens 15 jaar in de gemeente hebben gewoond. Zij hebben slechts 12,5 jaar in die gemeente gewoond. Zijn er in juridische zin thermen om het beleid (= in de beheersverordening begraafplaats vastgelegd die op dit punt per 1 juli 1998 in voor ons nadelige zin is gewijzigd) aan te vechten.

Alvast hartelijk dank

Antwoord:

Geachte heer,

Het bestuur van een begraafplaats - de gemeente dan wel de kerk of een particuliere stichting - is bevoegd om regels te stellen aan wie men wel of niet een graf uitgeeft. Het moet niet 'zomaar' een beslissing of weigering zijn: het moet in de verordening of het reglement staan.

In principe kan de gemeente dus doen wat u beschreven hebt. Soms bevat een dergelijke regeling ook een hardheidsclausule en kan een uitzondering worden gemaakt als uw ouders kunnen aangeven waarom ze niet meer in die gemeente wonen. Ik ken het voorbeeld van mensen die in een Zuid-Hollands dorp woonden, maar tijdelijk verhuisden naar een flat in een naburige stad, in afwachting van een nieuwe gelijkvloerse woning in het dorp. Een maand voor de voorgenomen verhuizing overleed meneer. Begrafenis in het dorp werd geweigerd, omdat men niet meer aan de regel voldeed dat men in het dorp moest wonen om er een graf te kunnen krijgen. De rechter oordeelde dat in dit geval de weigering van de plattelandsegemeente om een graf uit te geven niet redelijk was. Deze zaak speelde eind 2000.

Wellicht is de situatie van uw ouders vergelijkbaar en is er een goede reden om een uitzondering te maken.

mr W.G.H.M. van der Putten

24 augustus 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE