Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven zonder toestemming rechthebbende bestaand graf


2 november 2003

Vraag nummer: 2608  (oude nummer: 3309)

Beste Dhr van der Putten.

Op onze begraafplaats is kort geleden een broer (a), bij zijn al eerder overleden zus (b) begraven, de rechthebbende van het graf, is de echtgenoot van de al eerder overleden zus.(b)
De verstandhouding tussen beide familie's is al jaren zeer slecht.
Nu heeft nog een inleven zijnde zus van de overleden broer (a) en zus (b), de broer (a) laten bij zetten, zonder dat de rechthebbende (zwager) daar van op de hoogte was.
Nu is mijn vraag, in hoe verre is de beheerder (gemeente) van de begraafplaats aansprakelijk, had deze kontact moeten op nemen met de rechthebbende, en had de gemeente een en ander vast moeten leggen, b.v dat de rechthebbende afstand doet, van zijn recht ?

Persoonlijk denk ik dat de gemeente ook een verantwoordelijk heeft, t.a.z.van de rechthebbende.

Morgen gaat men weer verder met deze zaak, niemand van de familie's ( van a + b ) is op dit moment op de hoogte van de stand van zaken, dat zal morgen wel gebeuren, als de rechthebbende terug komt naar de afdeling, om verhaal te halen.

Antwoord:

Geachte heer,

De gemeente had tenooit en tenimmer een bijzetting mogen uitvoeren zonder een schriftelijk akkoord van de rechthebbende op het graf.
Ja, de gemeente is aansprakelijk. Waarvoor? Voor het uitvoeren van een opgraving de broer (a) uit het graf te halen indien de zwager dat wenst.
Het is heel simpel. Stel u bent op vakantie en u komt terug naar uw huurhuis en merkt dat de verhuurder er plotsklaps een andere persoon in laat wonen. Terwijl u gewoon een huurovereenkomst hebt, de huur al vooruit betaald hebt, etc etc. Wat zou u verlangen en wat zou de rechter zeker goedkeuren in het geval van een rechtszaak: dat die andere persoon onmiddellijk uit uw woning vertrekt.

U mag niet zeggen dat de gemeente "ook" een verantwoordelijkheid heeft, maar u moet zeggen dat de gemeente "alleen" een verantwoordelijkheid heeft. De gemeente kan en mag zich niet verschuilen achter allerhande familie, daar heeft ze gewoon helemaal niets mee te maken. Daar had ze nooit een 'opdracht' van mogen aanvaarden. De gemeente heeft alleen te maken met de rechthebbende en zonder diens uitdrukkelijke opdracht of uitdrukkelijke toestemming mag er helemaal niets met een graf.
De enig correcte oplossing is dat de broer weer uit het graf wordt gehaald en een ander eigen graf krijgt. Op kosten van de gemeente natuurlijk, die nalatig was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE