Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven zonder rechthebbende


28 april 2010

Vraag nummer: 7533  (oude nummer: 15676)

geachte heer Van der Putten,

kan er worden begraven als een bewindvoerder opdracht geeft tot begraven, maar gelijktijdig aangeeft niet de grafrechten op zijn/haar naam te willen hebben. Er is verder geen familie of belanghebbende die de rechten kan overnemen.
Staat hierover iets in de WLB. er moete mijn inziens ten alle tijden een rechthebbende op een particulier graf zijn.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoord.
m.v.g. Ron van Looij

Antwoord:

Geachte heer,

Er moet altijd een rechthebbende zijn om opdracht of toestemming te kunnen geven om in een bestaand graf of een nieuw uit te geven graf te kunnen begraven.
Vergelijk artikel 17, lid 2, van de Model-beheersverordening begraafplaats 2010 van de VNG: 'Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.' Eerst moet er een rechthebbende zijn, dan pas kan worden begraven.

Dat is ook nodig om in een nieuw graf te kunnen begraven, anders heb je geen grafrecht en geen recht om iemand te laten begraven. Opdracht geven voor een begraving in een nieuw eigen/particulier graf is dus onlosmakelijk verbonden aan het worden van rechthebbende.
De rechthebbende kan wel snel afstand doen van het grafrecht. Maar eerst moet hij de rekening betalen.

Als een bewindvoerder of executeur-testamentair de grafrechten niet op zijn of haar naam wil hebben, kunnen ze eventueel worden overgedragen aan de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). De eenmalige kosten daarvoor zijn op dit moment EUR 145,-.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE