Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Begraven (in oud graf; hoe pak ik dat aan?)

11 oktober 2004

Vraag nummer: 3369 (oude nummer: 4788)

een graf waar de 2 personen in liggen waar van de laaste 48 jaar geleden is begraven. Ik zou graag hierin bij worden begraven , hoe pak ik dit aan , de gemeente zegt dat het niet kan.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Met zo weinig gegevens kan ik u geen antwoord geven. De kwestie is natuurlijk waarom u daar niet begraven kan worden. Is dat omdat het grafrecht verlopen is, omdat het graf vol is of om andere redenen? Pas als u de redenen van de gemeente hoort, kunt u afwegen of het klopt of niet.
En ook dan is het de vraag of er een alternatief is. Kan het graf niet opnieuw uitgegeven worden als het recht beeindigd is? Of kan het graf niet geschud worden? Dat soort vragen kunt u dan aan de gemeente stellen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder