Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven in dubbelgraf pas na 30 jaar


29 oktober 2008

Vraag nummer: 5806  (oude nummer: 11563)

Mijn vader is overleden en begraven in dec 1980. Er is toen niet gekozen voor een dubbelgraf omdat mijn moeder toen nog relatief jong was. Laatstelijk heeft ze te kennen gegeven bij mijn vader begraven te willen worden. De beheerder van de begraafplaats stelt nu dat dat alleen mogelijk is als er 30 jaar verstreken zijn. Ik hoop natuurlijk dat mijn moeder nog even te leven heeft maar mocht ze onverhoopt eerder overlijden is het dan niet mogelijk haar wens in te willigen?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp niet goed waarom het begraven van uw moeder bij uw vader niet eerder mogelijk is dan wanneer er 30 jaar verstreken zijn. Waarom is dat zo?
Ik vermoed omdat sprake is van 2 graven naast elkaar.

Nu zijn termen als 'dubbelgraf' vaak erg verwarrend en lastig, omdat begraafplaatsen er vaak verschillende dingen onder verstaan. Vaak is een dubbelgraf een graf voor 2 personen, waar men boven elkaar begraven kan worden. Maar op sommige plaatsen in ons land kan er in verband met de grondsoort en de hoogte van het grondwater niet 2-diep begraven worden. En dan is een dubbelgraf in feite een combinatie van 2 graven, ieder voor 1 persoon, naast elkaar.
Als dit bij uw vader ook het geval is en uw moeder het graf naast dat van vader in 1980 niet heeft gereserveerd, dan is het graf inmiddels uitgegeven aan een andere familie. En dan kan het zo zijn, dat als dat graf voor 30 jaar is uitgegeven, het graf geruimd kan worden na 30 jaar. Dat wil zeggen, mits die 'buurfamilie' niet besluit om de rechten nog eens met tien jaar te verlengen. Want daar heeft men recht op. En of men dat zal doen of niet zal de begraafplaatshouder waarschijnlijk pas in 2010 weten.
Dat blijft dus nog even onzeker. Maar ja, dat is de logische consequentie van het in 1980 niet kiezen voor een dubbelgraf.

Maar de wens van uw moeder kan toch gevolgd worden. Als zij pas over enkele jaren overlijdt en het buurgraf vrij komt, kan ze naast uw vader begraven worden.
Als het buurgraf niet vrij komt, kan uw moeder in een nieuw dubbelgraf begraven worden en kunnen de stoffelijke resten van uw vader worden opgegraven en in dat zelfde graf, naast moeder, worden herbegraven. En dan komt het uiteindelijk goed.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE