Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraafrechten jaarlijks betalen


11 november 2010

Vraag nummer: 7749  (oude nummer: 16181)

Geachte lezer,
Mijn vrouw is in juli overleden. Voor haar en mijzelf huur ik een graf in de gemeente Tynaarlo
De gemeente Tynaarlo heft de begraafrechten bij vooruitbetaling van 20 jaar. Dit heeft men in een gemeentelijke verordening vastgelegd. Toen begraafrechten nog aftrekbaar waren kon ik dat begrijpen; nu niet meer.
Ik betaal liever per jaar. Is dit mogelijk.
met vriendelijk groet,
Theo Borgemeester

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn wettelijke regels voor de uitgifte en voor de termijn van verlenging van eigen / particuliere graven. De minimumtermijn van uitgifte is tegenwoordig 10 jaar, maar veel gemeenten hanteren nog de termijn van 20 jaar, die tot 1-1-2010 in de wet stond. Dat mag.
Voor het verlengen van rechten op bestaande graven staat sinds 1-1-2010 in de wet - de Wet op de lijkbezorging - dat dit voor minimaal 5 jaar moet en voor maximaal 20 jaar kan. Maar dat men vervolgens telkens opnieuw kan verlengen.

De termijnen voor uitgifte en verlengen van graven zeggen echter nog niets over de betaling er van. Je kunt een contract voor meer jaren aangaan en afspreken dat je de kosten niet geheel bij aanvang, maar gespreid betaalt.
Gemeenten en ook kerkelijke begraafplaatshouders zijn vrij om de betalingen te spreiden. Als ik OZB moet betalen, krijg ik de kans om gespreid over het jaar te betalen. Mij lijkt dat het ook mogelijk moet zijn om bepaalde belastingen en heffingen gespreid en ook over meerdere jaren gespreid te betalen. Ik zie althans geen wettelijke belemmeringen.
Feitelijk is het natuurlijk wel zo dat jaarlijkse betalingen hogere administratieve lasten voor begraafplaatshouders betekenen. Maar dat kan men in een (iets hoger) tarief voor gespreide betaling verdisconteren.

Het punt is dus alleen of een gemeente gespreide betalingen toe wil staan. Daarvoor zal de gemeenteraad de 'Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten (of lijkbezorgingsrechten)' moeten wijzigen. Ambtenaren of het college van B&W kunnen niet op eigen houtje gespreid betalen toestaan, als de verordening dat niet toelaat.

U kunt een brief aan de gemeenteraad schrijven en vragen om de mogelijkheid van gespreid betalen in de Verordening op te nemen. Nu is eerlijk gezegd de kans dat men dat doet niet zo groot als u in uw eentje een brief schrijft. Maar als u meer mensen kent die dat ook zouden willen en als die ook brieven schrijven, wordt de kans al weer wat groter.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE