Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beeindiging eigen graf


14 februari 2009

Vraag nummer: 6169  (oude nummer: 12342)

L.S.,
Graag uw advies over het volgende. Ik betaal jaarlijks een bedrag voor onderhoud van een eigen graf. Nu wil ik het recht hierop beeindigen. Zijn hier juridische consequenties aan verbonden en hoe moet ik dit regelen?
met dank voor uw antwoord.
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Als u gewoon stopt met het betalen van onderhoud, hebt u een probleem. Want u bent contractueel gebonden om deze kosten te blijven betalen. Bij een gemeente zijn de kosten formeel belastingen. Men kan ze dan via een incassoprocedure innen.

Maar als u er gewoon van af wilt, kunt u afstand doen van het graf. U hebt dan in de toekomst geen verplichtingen meer; u moet natuurlijk wel de nog bestaande verplichting voldoen. Meestal is het zo geregeld dat als men op 1 januari (2009) rechthebbende is, men de kosten van het hele jaar (2009) verschuldigd is, ook als de rekening of aanslag pas in de loop van het jaar wordt betaald.

Het doen van afstand is eenvoudig: u schrijft gewoon een briefje dat u afstand wilt doen en vraagt om een bevestiging.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE