Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Automatische verlenging grafrecht met 10 jaar na overlijden van tweede overledene binnen 2 jaar na eerste overledene (Ermelo)


7 oktober 2016

Vraag nummer: 47643

Geachte mr. Van der Putten,

In maart 2014 is mijn vader overleden in begraven op de begraafplaats Varenhof te Ermelo. Een huurgraf met een looptijd voor 20 jaar.
In september 2016 is mijn moeder overleden en is bijgezet.
Nu verlengt de gemeente de grafrechten automatisch met 10 jaar. Dus tot 30-4-2044 ipv 30-4-2034.
ALs ik art 9 van de verordening lees van de Gemeente moet een graf minimaal 20 jaar in stand worden gehouden na de laatste overledene.
Gemeente lees dit echter anders.
Volgens mij moet er een verlening plaatsvinden van 2 jaar ( tijd tussen overlijden vader en overlijden moeder) zodat de totale tijdsduur weer 20 jaar is. Dus einddatum 2036. Voor de gemeente is echter de kous af.

Wat is wijsheid in deze. Waar kan ik mijn gelijk halen?

Ik hoop van u te vernemen.

Met vriendelijke groeten

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb artikel 9 van de “Beheersverordening algemene begraafplaats gemeente Ermelo 2014” er eens even bij gehaald. Lid 3 luidt:
"3. Begraving of bijzetting in een particulier graf, waarvan de uitgiftetermijn binnen de grafrusttermijn van 20 jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de grafrusttermijn van 20 jaar. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende."

De toelichting bij Artikel 9, derde lid, luidt:
"De wettelijke grafrusttermijn (10 jaar) is de termijn dat een lijk volgens de wet ten minste begraven moet blijven voordat het mag worden geruimd. In Ermelo wordt in afwijking op de wettelijke grafrusttermijn voor alle graven een grafrusttermijn aangehouden van 20 jaar. Dit geldt ook voor graven voor immaturen."

Ik kan de bepaling van lid 3 ook niet anders lezen dan dat er in het door u beschreven geval een verlenging van minimaal 2,5 jaar plaats moet vinden, zodat de totale tijdsduur weer 20 jaar is. Dus minimaal tot september 2036. Dat wordt dan een verlenging van 3 jaar.
De gemeente mag inderdaad in afwijking op de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar voor alle graven een grafrusttermijn aangehouden van 20 jaar. Dat is in de verordening goed geregeld.
Echter, waar geen rekening mee is gehouden, is dat wettelijk is bepaald (in artikel 28, eerste lid, Wet op de lijkbezorging) dat een minimum verlenging van grafrechten 5 jaar is. Ik vind het persoonlijk een onnodige wetsbepaling, maar sinds 2010 is het nu eenmaal regel.

De Verordening begraafplaatsrechten gemeente Ermelo 2015 kent alleen tarieven voor de verlenging van grafrechten met 10 of met 20 jaar. Waarschijnlijk is dat wat de gemeente toepast. Daar hebt u echter geen boodschap aan. Bepalend voor uw rechten en plichten is de beheersverordening en niet de Verordening begraafplaatsrechten.
Ik zou in uw geval dus bezwaar maken tegen deze rekening of aanslag en eisen dat maximaal 5 jaar verlenging in rekening wordt gebracht. Er moet schriftelijk bezwaar worden gemaakt; als het goed is staat de manier waarop dat kan, op de achterzijde van de aanslag.

Er moet een schriftelijk besluit van de heffingsambtenaar komen. De kans is groot dat die uw bezwaar afwijst. Heffingsambtenaren zijn naar mijn ervaring meestal loyaal naar regelingen, ook als die onjuist zijn.
Dan kunt u in beroep bij de belastingrechter. Dat zou ik zeker doen als ik u was. Er zit een gat tussen de beheersverordening en de Verordening begraafplaatsrechten en dat mag men niet ten nadele van u toepassen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE