Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Automatisch vervallen grafrechten


16 juli 2009

Vraag nummer: 6712  (oude nummer: 13446)

Op blz. 55 van het katern 'Begraving' onder 'verschillende redenen' geeft u onder andere aan dat het verlopen van de huurtermijn de meest voorkomende reden van het vervallen van grafrecht is. Vervalt het recht in zo'n geval automatisch of is er een (formeel) besluit van BenW nodig?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als een graf voor bijvoorbeeld 20 jaar is uitgegeven en die 20 jaar verstreken zijn zonder dat verlengd is, vervallen de rechten inderdaad automatisch.
Er is nooit een besluit van B&W (of van een kerkbestuur bij een kerkelijke begraafplaats) voor nodig.

Het is dus ook helemaal niet nodig dat een (voormalige) rechthebbende dan afstand doet van de grafrechten, of nadrukkelijk instemt met de ruiming van het graf. Ik zie her en der wel eens dat dat gevraagd wordt, maar dat is volstrekt overbodig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE